Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Energietransitie bedrijventerreinen start met pilots op Noordersluis en Oostervaart

Geplaatst: 8-12-2020

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in Nederland over 30 jaar huizen en bedrijven alleen nog gebruik maken van duurzame energie. Dat wil zeggen dat dan geen aardgas meer wordt gebruikt. Dat heeft ook grote impact op de bedrijven in Lelystad. Lelystad begint met pilots op de bedrijventerreinen Noordersluis en Oostervaart.

Officieel gezegd gaat het er om dat we in 2030 met zijn allen de CO2-uitstoot met 49 procent moeten hebben verminderd en in 2050 met 95 procent. Dit kan voor een deel door van aardgas over te stappen op duurzame energiebronnen. En tegelijkertijd door te besparen op het gebruik van energie. Na 2050 mag geen gas meer worden gebruikt.

Kadernota

De Kadernota ‘Op weg naar nieuwe energie’ is de eerste stap waarmee Lelystad zich voorbereidt op de overgang naar nieuwe energiebronnen. Deze kadernota wordt binnenkort aan de raad voorgelegd. In de kadernota staat als belangrijke voorwaarde dat de overgang naar nieuwe energie de komende dertig jaar haalbaar en betaalbaar moet zijn voor iedereen. Samen met inwoners en bedrijven wordt de komende 30 jaar gewerkt aan concrete plannen voor wijken en industrieterreinen. Daarbij blijven individuele keuzes mogelijk.

Kansen en mogelijkheden voor bedrijven

De energietransitie op bedrijventerreinen vraagt extra aandacht. Hier liggen veel kansen en mogelijkheden voor de afzonderlijke bedrijven en de bedrijventerreinen zelf. De gemeente hanteert een maatwerkaanpak voor de verschillende bedrijventerreinen. Per locatie wil de gemeente samen met de bedrijven of een vertegenwoordiging onderzoeken wat er nodig is om de energietransitie te kunnen maken, welke technologieën mogelijk zijn en welke het meeste rendement opleveren.

Pilot Noordersluis en Oostervaart

De gemeente Lelystad rekent op de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de overgang naar nieuwe energiebronnen. Iedere onderneming krijgt namelijk te maken met het proces van de energietransitie. De energietransitie biedt nieuwe kansen voor bedrijven.

Er is een pilot Energietransitie gestart op bedrijventerreinen Noordersluis en begin 2021 start een pilot op Oostervaart. De pilots bestaan uit een inventarisatie onder de bedrijven op de industrieterreinen over energiebehoefte en -verbruik. De gemeente Lelystad heeft hiertoe adviesbureau Enodes gevraagd om de energiesituatie van de bedrijven op Noordersluis en Oostervaart in kaart te brengen. Op termijn wil de gemeente een dergelijke aanpak ook voor andere bedrijventerreinen in Lelystad uitrollen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...