Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

December

Nieuwsoverzicht

Er kan dit jaar geen carbid geschoten worden in Lelystad. Het college heeft besloten om voor dit jaar geen locatie aan te wijzen om met carbid te schieten op oudejaarsdag. Daarmee is het schieten van carbid dit jaar verboden. Door het vuurwerkverbod is niet bekend hoeveel mensen op de activiteit zullen afkomen en of de coronaregels goed kunnen worden nageleefd. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie waar het gaat om het navolgen van de coronamaatregelen.

Geplaatst: 16-12-2020

Het College van Lelystad heeft de werkagenda van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) voor 2021 vastgesteld. Met veel enthousiasme is door het onderwijs, gemeente Lelystad en betrokken organisaties het afgelopen jaar gewerkt aan projecten binnen de drie speerpunten: kwaliteit van het onderwijs, de doorgaande lijn en ondersteuning in en om school. De partners volgen het komende jaar de al eerder ingezette lijn. Wethouder van Noort is zeer te spreken over van de nieuwe werkagenda. ‘Door de samenwerking van scholen binnen de LEA, wordt de kwaliteit van het Lelystadse onderwijs versterkt en worden mooie resultaten geboekt, voor nu en voor de toekomst. Daarnaast is het goed om te zien dat, doordat de projecten meerdere jaren lopen, deze een stevige basis hebben.’ De gemeenteraad stelt op 15 december de verdeling van de beschikbare middelen vast voor de LEA op deze hoofdlijnen.

Geplaatst: 16-12-2020

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in Nederland over 30 jaar huizen en bedrijven alleen nog gebruik maken van duurzame energie. Dat wil zeggen dat dan geen aardgas meer wordt gebruikt. Dat heeft ook grote impact op de bedrijven in Lelystad. Lelystad begint met pilots op de bedrijventerreinen Noordersluis en Oostervaart.

Geplaatst: 16-12-2020

Vanaf 16 december 2020 kunnen Lelystedelingen vuurwerkoverlast melden via een online meldpunt: www.lelystad.nl/meldvuurwerkoverlast. Alle vuurwerkoverlast zoals sociale onveiligheid, stank- en geluidsoverlast of vernieling kan via dit meldpunt doorgegeven worden. Achter deze digitale meldingen staat een ‘vuurwerkteam’ paraat dat adequaat handelt als er meldingen van overlast binnenkomen. Het vuurwerkteam bestaat uit BOA’s, medewerkers van de politie en toezichthouders van de gemeente.

Geplaatst: 16-12-2020

Het bestemmingsplan Warande - De Olmen Buizerdweg en de bijbehorende stukken, dat afgelopen zomer ter inzage lag, is 15 december 2020 door de raad vastgesteld. Hiermee is het kader vastgelegd voor de woningbouw in dit nieuwe deel van Warande. Er komen hier maximaal 140 woningen en appartementen.

Geplaatst: 16-12-2020

Vanaf 1 januari 2021 wijzigen de ritbijdrage en de bereikbare bestemmingen van de Regiotaxi Flevoland voor inwoners van Lelystad met een Wmo-regiotaxipas.

Geplaatst: 15-12-2020

Minister-president Mark Rutte heeft maandagavond 14 december 2020 bekend gemaakt dat Nederland in de strengste lockdown tot nu toe gaat. De lockdown gaat in op dinsdag 15 december 2020 en duurt tot in ieder geval dinsdag 19 januari 2021.

Geplaatst: 14-12-2020

Mensen met schulden vragen vaak geen hulp of doen dit erg laat, vanwege schaamte of trots. Hierdoor stapelen de problemen zich op en raken zij steeds meer achterop met het betalen van de rekeningen. Als dan ook het inkomen minder wordt (door bijvoorbeeld de Coronacrisis) dan worden de geldproblemen steeds groter. Gemeente Lelystad besteedt in de maand december extra aandacht aan deze groep mensen en roept hen op om eerder hulp te zoeken als zij in schulden terechtkomen. Deze maand heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak de campagne “Kom jij eruit?” Lelystad haakt aan bij de landelijke campagne.

Geplaatst: 14-12-2020

HVC leegt geen bakken op Eerste en Tweede Kerstdag (vrijdag 25 en zaterdag 26 december 2020) en ook niet op Nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari 2021). Rond de feestdagen kan het zijn dat HVC de bakken leegt op een andere dag of tijd dan gebruikelijk.

Geplaatst: 14-12-2020

Het afgelopen jaar is er veel ontwikkeld en gebouwd in Warande. Vrijstaande particuliere kavels zijn verkocht en bebouwd en ook verschillende projectmatige woningen zijn gerealiseerd. Hier ziet u een greep uit de werkzaamheden en projecten van het afgelopen jaar. Warande wordt steeds completer.

Geplaatst: 11-12-2020

Eigenaren die een klein dak van asbesthoudende golfplaten alsnog willen vervangen, kunnen nog steeds gebruikmaken van de extra faciliteiten van de gemeente Lelystad. In De Week van de Asbestvrije Schuur in oktober 2020 werden inwoners extra gestimuleerd het asbestdak op hun schuur en/of carport zelf te verwijderen. Zelf verwijderen mag als het dak bestaat uit geschroefde golfplaten die zonder te breken verwijderd kunnen worden. Ook mag het dak niet groter zijn dan 35m2. De extra service die de gemeente toen aanbood om eigenaren te stimuleren om hun asbestdak te saneren is verlengd. Het doen van een sloopmelding is wel verplicht. Het gaat om daken van vóór 1994.

Geplaatst: 11-12-2020

Een van de basisregels in deze coronacrisis is 1,5 meter afstand houden. En ook: was je handen stuk. Handen wassen en (juist ook) in huis afstand houden van bezoekers voorkomt dat je thuis een coronabesmetting oploopt.

Geplaatst: 11-12-2020

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...