Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

December

Nieuwsoverzicht

Zelf aan de slag met het bakken van oliebollen voor oud en nieuw? Gebruikt frituurvet en bakolie zijn goed te recyclen; er wordt biodiesel van gemaakt. Lever het daarom in op het afvalbrengstation aan de Zeeasterweg 40c in Lelystad. Door gebruikt vet apart in te zamelen wordt bovendien voorkomen dat het riool verstopt raakt.

Geplaatst: 31-12-2020

Door de maatregelen die gelden in de strijd tegen het coronavirus rijden er nog maar weinig mensen met de stadsdienst in Lelystad. Daarom past Arriva de dienstregeling aan vanaf 1 januari 2021.

Geplaatst: 29-12-2020

Gemeente Lelystad werkt aan de uitbreiding van haar online dienstverlening. Dat betekent dat inwoners steeds meer producten en diensten kunnen aanvragen of regelen via de website lelystad.nl. Met de online dienstverlening staat gemak voor de inwoners centraal. Vanaf 22 december 2020 kunnen inwoners online hun verhuizing doorgeven. Ook een uittreksel uit de Basisregistratie Personen en een afschrift burgerlijke stand kunnen online worden aangevraagd. Met de uitbreiding van de online dienstverlening is langskomen op het stadhuis voor deze producten niet meer nodig, maar -op afspraak- uiteraard nog wel steeds mogelijk.

Geplaatst: 23-12-2020

Vanaf 1 januari 2021 wordt de Nederlandse identiteitskaart uitgegeven met extra functie, namelijk een inlogfunctie (eNIK). Dit betekent dat inwoners met hun identiteitskaart via de DigiD-app veilig kunnen inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of het pensioenfonds.

Geplaatst: 23-12-2020

In oktober en november 2020 is in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed archeologische onderzoek uitgevoerd door de bodem van het Hoornse Hop in kaart te brengen. In dit gedeelte van het Markermeer, voor de kust van Hoorn en Edam, heeft in 1573 de Slag om de Zuiderzee plaatsgevonden. Hierbij werd de Spaanse vloot verslagen door de Watergeuzen, wat leidde tot een periode van bloei voor de Westfriese steden.

Geplaatst: 21-12-2020

De gemeentelijke boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) in Lelystad professionaliseren steeds meer. Eerder werden zij al uitgerust met handboeien en daar komen nu mountainbikes bij. Wethouder David de Vreede heeft de eerste mountainbikes overhandigd aan het bikersteam. De boa’s die gebruikmaken van de mountainbikes hebben hiervoor een cursus gevolgd. Mountainbikes kunnen namelijk ook dienen als beschermingsmiddel voor de boa’s of om personen in te sluiten. Het is daarom goed om te weten hoe met een mountainbike om te gaan.

Geplaatst: 18-12-2020

Op 2 november 2020 heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) definitief vastgesteld dat Nationaal Park Nieuw Land (NPNL) 4,15 miljoen euro krijgt voor 6 projecten in en nabij het nationaal park.

Geplaatst: 18-12-2020

Tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond 15 december 2020 heeft de gemeenteraad de Visie publieke laadinfrastructuur Lelystad 2025 unaniem vastgesteld. De visie brengt in kaart en geeft aan welke stappen er genomen moeten worden om een laadnetwerk voor elektrische auto’s te realiseren, dat inspeelt op de behoefte van (toekomstige) e-rijders. Nu steeds meer aanvragen voor laadpunten voor elektrische auto’s in de openbare ruimte binnenkomen is deze visie hard nodig.

Geplaatst: 17-12-2020

Huurdersorganisatie HVOB, gemeente Lelystad en Centrada hebben prestatieafspraken gemaakt voor het jaar 2021. Dit jaar hebben de betrokken partijen – vanwege corona – gekozen voor een alternatieve ondertekening van de nieuwe prestatieafspraken.

Geplaatst: 17-12-2020

De opvang van zwerfdieren is een wettelijke taak van de gemeente. De opvang van zwerfhonden en -katten is geregeld in een overeenkomst met Prins Plaza. De opvang van deze zwerfdieren werd eerst verzorgd door de familie Gaus, maar zij zijn gestopt. Prins Plaza is de opvolger van de familie Gaus. Het aangaan van deze nieuwe overeenkomst past binnen de uitgangspunten van het dierenwelzijnsbeleid van de gemeente.

Geplaatst: 17-12-2020

In september hebben een aantal raadsleden op de fiets vijf plekken bezocht waar inwoners onveilige fietssituaties ervaren. Het college heeft deze vijf plekken en de andere plekken die de inwoners vermeld hadden nader bekeken en uitgewerkt in een overzicht. Daarnaast heeft de gemeente een beschikking van het Ministerie van I&W ontvangen van € 321.171 voor verbetering van de verkeersveiligheid op een aantal plekken in Lelystad. Een deel van deze plekken kwam ook naar voren uit het onderzoek van de raad en eerder onderzoek van het college naar de verkeersveiligheid onder 1500 inwoners.

Geplaatst: 17-12-2020

Voor de vacature van burgemeester van de gemeente Lelystad hebben 16 personen hun belangstelling getoond. Onder de sollicitanten bevinden zich 4 vrouwen en 12 mannen.

Geplaatst: 17-12-2020

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...