Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Initiatiefnemers en overheden verkennen vierde en laatste windplan voor Flevoland

Geplaatst: 31-3-2023

Zeven initiatiefnemers en drie overheden gaan verkennen of zij in ‘deelgebied West’ in Flevoland windmolens kunnen saneren in ruil voor veel minder turbines met meer vermogen. Daarvoor tekenden zij vandaag een intentie-overeenkomst midden in het gebied waar het windplan gerealiseerd moet worden.

Windplan West

Deelgebied West is één van de vier gebieden door de provincie Flevoland in 2016 aangewezen voor grootschalige productie van windenergie. In drie van die gebieden zijn plannen ontwikkeld, namelijk de windplannen Zeewolde, Blauw en Groen. Windplan West is voorlopig het laatste grote windplan dat ontwikkeld kan worden.

Lange tijd leek het erop dat het niet ging lukken voor deelgebied West een rendabel windplan te ontwikkelen, maar inmiddels zien initiatiefnemers en overheden kansen. Beperkende factoren in het gebied zijn onder meer de aanwezigheid van hoogspanningslijnen van Tennet en hoogtebeperkingen vanwege vliegroutes van en naar Lelystad Airport. Daarom kijken partijen nu naar uitbreiding van het aangewezen deelgebied met een gebied ten noorden van Lelystad. Dat gebied ligt ten noorden van Houtribweg N307 en ten westen van Rijksweg A6 en bestaat uit land en water (IJsselmeer). Partijen hebben afgesproken om in dit beoogde uitbreidingsgebied eerst te kijken naar windmolens in het water. Of het haalbaar is het gebied toe te voegen aan deelgebied West, moet blijken uit de verkenning. Die verkenning duurt tot einde dit jaar.

Initiatiefnemers en overheden

De zeven initiatiefnemers zijn verenigd in Vereniging Windplan West. Die initiatiefnemers zijn ENGIE Energie Nederland, EWI Windpark, HeijBro, Vereniging Solitaire Windmolen Eigenaren, Wageningen University & Research, Wilava Holding en Windshare West. De drie overheden zijn Gemeente Lelystad, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Provincie Flevoland. Dat het ministerie bij de verkenning is betrokken, heeft te maken met de omvang van het windplan. Omdat wordt uitgegaan van een windplan groter dan 100 MW, geldt de regel dat de rijksoverheid de coördinatie van het project op zich neemt. Dat is geregeld in de zogeheten Rijkscoördinatieregeling (RCR).

Flevoland energieneutraal

De ontwikkeling van Windplan West is nodig om belangrijke doelen te behalen. Zoals het doel om Flevoland energieneutraal te maken, uiterlijk in 2050. Daarvan afgeleid zijn doelen zoals het opschalen en saneren van windmolens (meer energie met minder windmolens) en het bijdragen aan nationale klimaatafspraken. Die afspraken liggen vast in het Klimaatakkoord, dat koerst op 70 procent hernieuwbare opwek en 55 procent CO2-reductie in 2030. Flevoland draagt daaraan in belangrijke mate bij, omdat de provincie windrijk is en veel windenergie-ervaring heeft.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...