Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Tijdelijke kruising Buizerdweg – Ranonkellaan wordt aangepast

Geplaatst: 17-6-2024

De geplande aanleg en oplevering van de Rondweg Lelystad-Zuid waar de verlenging van de Westerdreef onderdeel van is, duurt iets langer dan verwacht. Dit betekent dat de tijdelijke kruising Buizerdweg met Ranonkellaan ook langer blijft bestaan. Om het verkeer en vooral het fietsverkeer voor de 2 scholen in het gebied voor langere tijd veilig te houden, doen we een paar aanpassingen. Deze aanpassingen blijven in stand totdat de rondweg Lelystad-Zuid klaar is. We geven u op deze pagina meer informatie over de huidige, tijdelijke en mogelijke eindsituatie.

De geplande aanleg en oplevering van de Rondweg Lelystad-Zuid waar de verlenging van de Westerdreef onderdeel van is, duurt iets langer dan verwacht. Dit betekent dat de tijdelijke kruising Buizerdweg met Ranonkellaan ook langer blijft bestaan. Om het verkeer en vooral het fietsverkeer voor de 2 scholen in het gebied voor langere tijd veilig te houden, doen we een paar aanpassingen. Deze aanpassingen blijven in stand totdat de rondweg Lelystad-Zuid klaar is. We geven u op deze pagina meer informatie over de huidige, tijdelijke en mogelijke eindsituatie.

 

Huidige situatie

Afbeelding situatie zoals het kruispunt nu wordt gebruikt.

  • Op dit moment is er veel autoverkeer tussen Hollandse Hout en Larserdreef via het kruispunt Ranonkellaan-Buizerdweg.
  • Op twee plekken kunnen fietsers en automobilisten elkaar op dezelfde weg tegenkomen.
  • Er is niet altijd een overzichtelijke situatie vanwege het aantal auto’s, fietsers en de route die zij nemen.

Tijdelijke situatie

De maatregelen in de tijdelijke situatie moeten ervoor zorgen dat de verschillende verkeersdeelnemers elkaar beter kunnen zien en dat duidelijker is welke route zij nemen.

Afbeelding voorstel aanpassingen Buizerdweg tijdelijke situatie

De aanpassingen worden per nummer uitgelegd.

  • 1 De voorrangssituatie van de Buizerdweg blijft gelijk (dit is vooruitlopend op de eindsituatie).
  • 2 Het kruispunt wordt smaller gemaakt, door het aanpassen van de bochten. Hierdoor ontstaat er meer overzicht.
  • 3 De fietsoversteek bij de Buizerdweg krijgt een drempel, waarmee duidelijker wordt dat het een fietsoversteek is en het remt gemotoriseerd verkeer af.
  • 4 De aansluiting bij de Waterbies word een inrit. Hiermee ontstaat er een duidelijke voorrangssituatie die ook in de eindsituatie blijft bestaan.
  • 5 De verhoogde verkeersdrempel, ook wel plateauopgang genoemd, bij de fietsoversteek Buizerdweg blijft. De snelheid van het gemotoriseerde verkeer wordt hierdoor afgeremd.

In de tijdelijke situatie maakt het autoverkeer van en naar Hollandse Hout via deze drempel gebruik van de Buizerdweg.

Eindsituatie

In de eindsituatie is de Rondweg Lelystad-Zuid klaar en zal het doorgaande verkeer hiervan gebruik maken (in plaats van nu en in de tijdelijke situatie de Buizerdweg). Het bestaande fietspad langs de Buizerdweg zal als de Rondweg er ligt via een fietstunnel onder de weg door aansluiten op de Buizerdweg. De bestaande Buizerdweg wordt dan onderdeel van het ZuiderC-gebied en zal worden ingericht als een fietsstraat. Net zoals het deel van de Buizerdlaan in Warande dat er al ligt. De fietsstructuur (rode lijn) komt er dan zo uit te zien als op de afbeelding.

Afbeelding principe Rondweg inclusief fietsverbinding Buizerdweg-Buizerdlaan

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...