Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Randvoorwaarden voor extra beveiligde zittingszaal in Lelystad

Geplaatst: 22-6-2023

Het college heeft een nota van uitgangspunten voor de ontwikkeling van een extra beveiligde zittingszaal (EBZ) opgesteld. In de nota staan de voorwaarden die Lelystad stelt aan de eventuele komst. Als de raad het eens is met deze voorwaarden, is het aan de minister voor Rechtsbescherming om te besluiten of hij de ruimtelijke procedure wil starten. Een participatieproces maakt daar onderdeel van uit.

Gezamenlijke verkenning

De nota is het resultaat van de verkenning die naar aanleiding van de raadsessie van eind december 2022 is gestart, nadat het ministerie Lelystad als voorkeurslocatie had aangewezen. Het betrof een gezamenlijke verkenning van de gemeente Lelystad, het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), de Raad voor de rechtspraak (Rvdr) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Lelystad in beeld

Er zijn momenteel twee Extra Beveiligde Zittingslocaties (Schiphol en de ‘Bunker’ Osdorp) in Nederland. De capaciteit van deze locaties is onvoldoende en bovendien is de Bunker verouderd. Ter vervanging van de ‘Bunker’ Osdorp moet er een nieuwe Extra Beveiligde Zittingslocatie (EBZ) komen. Daarvoor is Lelystad dus in beeld. De beoogde locatie ligt naast de Penitentiaire Inrichting Lelystad (PI Lelystad).

Randvoorwaarden

In de verkenning is de impact van een EBZ voor de inwoners van Lelystad in kaart gebracht en er is getoetst of een EBZ binnen de daarvoor gestelde randvoorwaarden inpasbaar is in Lelystad. In de nota van uitgangspunten die nu aan de raad wordt voorgelegd, staan de voorwaarden die Lelystad stelt aan een eventuele komst van de EBZ naar Lelystad.

Wethouder Piet van Dijk: “Lelystad kan alleen instemmen met de komst van een EBZ als aan onze randvoorwaarden wordt voldaan. Zoals veilige en vlotte doorstroming van de Larserdreef, goede ruimtelijke inpassing en beperking van overlast voor omwonenden. Een EBZ past bij onze positie als hoofdstad en de daarbij behorende vestiging van rijksdiensten. We zijn blij dat we samen daarvoor de randvoorwaarden hebben kunnen bepalen. Het is nu aan de raad om daarover een oordeel te geven.”

Vervolgproces

Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten door de raad zal de minister voor Rechtsbescherming een definitief besluit nemen en wordt de ruimtelijke procedure voor de EBZ opgestart. Ook komt er een participatietraject met inwoners.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...