Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Jaarrekening 2021 sluit af met positief resultaat

Geplaatst: 10-6-2022

De jaarrekening 2021 sluit af met een positief resultaat van € 21.243.000. Dit komt onder andere door de lockdowns aan het begin en einde van het jaar, waardoor werkzaamheden en activiteiten niet uitgevoerd konden worden. Het geld hiervoor werd niet uitgegeven. Daarnaast heeft ook het Rijk de gemeente ruimhartig gecompenseerd voor hogere kosten of lagere inkomsten als gevolg van coronamaatregelen, ook nog deels met terugwerkende kracht over 2020. En de algemene uitkering die de gemeente heeft ontvangen uit het gemeentefonds viel ook hoger uit dan wat er aan inkomsten was begroot.

Het rekening resultaat over 2021 bedraagt daardoor € 16.360.900 positief op de Algemene Dienst. Daarnaast is door grondverkopen het resultaat op de Grondexploitaties € 4.882.100 positief. Het college stelt de raad voor om gelden ad € 1.483.710 door te schuiven voor werkzaamheden die zijn blijven liggen, maar die nog wel uitgevoerd moeten worden. Daarnaast stelt het college voor om
€ 3.150.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve en het restant resultaat ad € 16.609.290 toe te voegen aan de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS).

Ook in 2021 zorgen meevallers voor positief resultaat

Het positief resultaat 2021 is ontstaan vanwege een aantal meevallers zoals het niet inzetten van bepaalde gelden voor werkzaamheden of activiteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld om diverse trainingen, opleidingen, bijeenkomsten en evenementen die niet zijn doorgegaan. Daarnaast heeft het Rijk de gemeente ruimhartig gecompenseerd voor kosten, zoals bij de uitvoering van de TOZO, TONK en BBZ. Ook speelt de situatie op de arbeidsmarkt een rol. Enerzijds zorgt het ervoor dat ontstane vacatures lastig zijn in te vullen, waardoor er incidenteel geld over blijft op de personeelsbudgetten. Anderzijds blijft er ook incidenteel geld over, omdat werkzaamheden in de vertraging schieten en (deels) niet zijn uitgevoerd. Maar ook de algemene uitkering die de gemeente heeft ontvangen uit het gemeentefonds viel fors hoger uit in vergelijking met wat er aan inkomsten was begroot. Het college vraagt de raad deze middelen alsnog beschikbaar te stellen en voor besteding door te schuiven naar 2022.

Wethouder Adam Elzakalai: “In de jaarrekening zijn er ieder jaar ontwikkelingen die in financiële zin mee- of tegen zitten. Op totaalniveau vallen dit soort zaken doorgaans tegen elkaar weg. Het beeld dat uit deze jaarrekening naar voren komt is dat er bovengemiddeld veel onderwerpen zijn waarbij ‘het kwartje’ de goede kant op is gevallen.”

Het proces

Het college verzoekt de raad de jaarstukken 2021 inclusief de nagestuurde accountantsverklaring vast te stellen op 5 juli 2022. Op 6 juli worden de jaarstukken naar de toezichthouder verzonden. De accountant heeft de definitieve jaarstukken nog onder review wat kan betekenen dat er nog kleine wijzigingen kunnen volgen.

Accountantscontrole: goedkeurende verklaring

De accountantscontrole is voorspoedig verlopen en in de afronding. De accountant zal voor 2021 net als in 2020 een goedkeurende verklaring afgeven. Dat betekent dat de ingezette verbeteringen in het proces van inkoop en aanbesteden zijn voortgezet wat heeft geresulteerd in een goedkeurende verklaring op rechtmatigheid. Ook op juistheid en volledigheid is, zoals gebruikelijk een goedkeurende verklaring afgegeven.

Wethouder Adam Elzakalai: “Ik ben blij dat we ook dit jaar weer een goedkeurende verklaring gaan krijgen op rechtmatigheid, juistheid en volledigheid. De accountant heeft ons complimenten gegeven voor de goede kwaliteit van de opgeleverde controledocumenten en de ingezette verbeteringen bij inkopen en aanbestedingen. Dat betekent dat we goed op weg zijn in ons verbeteringsproces. En met dit mooie positieve rekening resultaat, dat hard nodig is voor de ambities die Lelystad heeft, kan ik niet anders zeggen dan dat hier een trotse wethouder Financiën spreekt.”

Jaarstukken

In de jaarstukken wordt aan het eind van het jaar verantwoord in hoeverre de beleidsvoornemens uit de programmabegroting ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd en wat de financiële resultaten over het afgelopen jaar zijn. De accountant controleert in opdracht van de raad de door het college aangeboden jaarrekening op juistheid, getrouwheid en rechtmatige besteding van middelen. De raad stelt de jaarstukken vast en geeft vervolgens aan waar het geld van het rekeningresultaat naar toe gaat.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...