Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Jaarrekening 2019 gemeente Lelystad valt negatief uit

Geplaatst: 10-6-2020

De jaarrekening en jaarverslag over 2019 is door het college aan de gemeenteraad aangeboden voor vaststelling. Het resultaat valt € 2.272.000 negatief uit.

Grote tegenvallers

Het negatieve resultaat komt voort uit een aantal structurele tegenvallers op o.a. WMO en Jeugdzorg en incidentele tegenvallers zoals de toekenning van een planschadeclaim, aanvulling van de wethouderpensioenen door de extreem lage rekenrente, lagere algemene uitkering uit gemeentefonds en vertraging van de inkomsten uit het Windplan blauw. Deze grote tegenvallers worden enigszins gecompenseerd door meevallers uit bouwleges, verkoop grond en vrijval van reserves naar aanleiding van de in december vastgestelde nota reserves en voorzieningen.

Accountantsverklaring

De verwachting is dat er een goedkeurende verklaring voor getrouwheid en een verklaring met beperking voor rechtmatigheid wordt afgegeven. De accountantsverklaring bestaat altijd uit 2 onderdelen, uitspraak over de getrouwheid en rechtmatigheid. De geconstateerde fouten en onzekerheden op het onderdeel getrouwheid zijn nihil (€0). Het college is ingenomen met wederom een goedkeurende verklaring op getrouwheid. Dat geeft aan dat de cijfers in de jaarstukken juist zijn en geeft vertrouwen in het beheer en de vastlegging in het financieel administratieve proces in de organisatie.

Grondexploitaties

De accountant heeft een controle gedaan op de grondexploitaties en geeft aan dat de ramingen, planning, onderbouwing en uitgangspunten reëel en aannemelijk zijn.

Sociaal Domein

Sinds de invoering van de 3D’s heeft de gemeente flinke stappen gezet ten aanzien van de controles op financiële rechtmatigheid van het Sociaal Domein. De gemeente is afhankelijk van het moment van verantwoordingsinformatie door de zorgleveranciers en zorgadministratiekantoren. Dit had steeds een vertragend effect op het jaarrekeningproces en gaf onzekerheden ten aanzien van PGB-bestedingen. Daarom is een paar jaar geleden de interne controle anders ingestoken waardoor de rechtmatigheid wel kon worden aangetoond zonder afhankelijkheid van anderen in het proces. Deze interne controle is ook dit jaar met succes afgerond en zijn er geen onzekerheden door de accountant geconstateerd.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...