Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Stedenbouwkundig plan voor Het Eiland verandert

Geplaatst: 27-1-2020

De afstand tussen de kavels van de woningen aan de Penningkruidstraat 2 t/m 8 en de contouren van de te realiseren bouwkavels op Het Eiland gaat van 25 naar 27 meter. Het stedenbouwkundig plan voor het wonen aan het water op de aan te leggen schiereilanden is daarop aangepast.

De aanpassing gebeurt naar aanleiding van gesprekken van de gemeente met bewoners van de Penningkruidstraat die op het te realiseren ‘Eiland’ uitkijken. Hen was medegedeeld dat tussen hun kavel en de kavels op het ‘Eiland’ een afstand van minimaal 27 meter in acht zou worden genomen. Hoewel die afstand niet wordt bevestigd in het bestemmingsplan en/of stedenbouwkundig plan, komt de gemeente de bewoners tegemoet. In de praktijk betekent dit dat bij het bouwrijp maken van het gebied, grond wordt afgegraven tot een breedte van 27 meter is bereikt van kavel- tot kavelgrens.

De gemeente heeft de informatie over planvorming en uitvoering van werkzaamheden in de wijk Warande geïntensiveerd. De webpagina www.lelystad.nl/warande is uitgebreid met alle relevante documentatie over de wijkontwikkeling. Het geüpdate stedenbouwkundig plan van Het Eiland kunt u hier ook terugvinden. Daarbovenop wordt maandelijks in de digitale nieuwsbrief Warande een update gegeven van alle geplande en voorkomende werkzaamheden die in de wijk plaatsvinden.