Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Stedenbouwkundig plan De Olmen-Buizerdweg

Geplaatst: 27-1-2020

De Buizerdweg is een relatief oude polderweg in Lelystad. Deze weg ligt tussen de Larserdreef en Wijkplein Warande en is inmiddels hernoemd tot Buizerdlaan. Aan weerzijden van de Buizerdlaan verschijnt de komende jaren een nieuw buurtje dat onderdeel wordt van De Olmen.

Aanpassing woningbouwprogramma

Om aan de behoefte in de markt en de vraag vanuit de raad naar betaalbare woningen en levensloopbestendige woningen te voldoen is het woningbouwprogramma aangepast.

Naast vrijstaande woningen is er ook plek voor rijwoningen (deels levensloopbestendig), twee-onder-kapwoningen en op termijn ook appartementen met plintfuncties. Het totale woningbouwprogramma omvat ongeveer 140 woningen.

Gevarieerde woningbouw

Langs de Buizerdlaan komen aan weerszijden woningen. Aan één zijde komen bouwkavels aan het water en aan de andere zijde komen twee-onder-één-kapwoningen. Langs de Waterbies komen rijwoningen en op Wijkplein Warande worden grotere rijwoningen (stadswoningen) en levensloopbestendige rijwoningen gerealiseerd én er is ruimte voor een appartementengebouw met een voorzieningenplint.

De bebouwing krijgt voorkanten naar het plein en omsluit de groene pleinruimte. Hiermee krijgt Warande een levendig voorzieningencentrum. Om de betaalbaarheid van de rijwoningen te stimuleren is ervoor gekozen om de rijlengte iets langer te houden dan gebruikelijk. Qua architectuur wordt gevarieerd. Voor de nieuwbouw is al een bestemmingsplanprocedure opgestart. Als dit ter inzage gelegd wordt, wordt u hierover geïnformeerd via deze nieuwsbrief.

Architectuur

Deelgebied 1 in Warande is opgebouwd uit een aantal herkenbare buurtjes. Qua sfeer en architectuur wordt aangesloten op het naastgelegen Olmenkwartier. Het thema is hier aards modernisme. Expressieve baksteendetails en reliëf in het metselwerk staan centraal binnen deze sfeer. Er wordt gezorgd voor veel variatie in het gevelbeeld. Voor het gedeelte ten westen van de Koriander wordt aangesloten op de sfeer en architectuur van Wijkplein Warande. Grotere gebouwen in een kenmerkende baksteenarchitectuur aan een groene pleinruimte vormt hier de basis. Voor de architectuur van de woningen wordt momenteel een beeldregieplan opgesteld.

Westerdreef en Buizerdlaan

Volgens de huidige plannen zal de Westerdreef worden verlengd en loopt deze in de toekomst door via de nieuwe Warandedreef naar een 3e afslag op Rijksweg A6. Het tracé van de te verlengen Westerdreef tot aan de Ranonkellaan valt binnen dit stedenbouwkundig plan. De nieuwe Westerdreef loopt straks niet rechtdoor, maar wordt ongeveer twintig meter uitgebogen. Een landschappelijk ingepaste geluidwal zorgt voor geluidswering van de nieuwe Westerdreef naar de nieuwe woningen aan de Waterbies.

De Buizerdlaan wordt in het eindbeeld een fietsstraat met aan weerzijden van de rijbaan een bomenrij. De laan wordt onderdeel van een belangrijke fietsroute tussen de stad en de Hollandse Hout (poort van Lelystad).

Via deze link kunt u het stedenbouwkundig plan bekijken.

Op de afbeelding: Ontsluitingsstructuur De Olmen-Buizerdweg met nieuwe Westerdreef en Buizerdlaan als fietsstraat.

N.B. de afbeeldingen zijn een momentopname. Verkaveling en inrichting van de woonomgeving is aan verandering onderhevig.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...