Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Resultaten woningbehoefteonderzoek woonwagenbewoners bekend

Geplaatst: 25-1-2023

Lelystad heeft een woningbehoefteonderzoek woonwagenbewoners uitgevoerd onder de inwoners van Lelystad. Na de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens en het beleidskader gemeentelijk woonwagen en standplaatsenbeleid van BZK, werd aangeraden om de standplaatsenbehoefte onder woonwagenbewoners in een gemeente te onderzoeken. Dit is in Lelystad onderzocht door gesprekken te voeren met de huidige woonwagenbewoners en een vragenlijst te verspreiden onder de andere inwoners van Lelystad. Het onderzoek was alleen bedoeld voor inwoners van Lelystad die voldoen aan het woonwagen afstammingsbeginsel. Dit is omdat zij het recht hebben op het voortzetten van de woonwagencultuur.

Resultaten

Uit het onderzoek zijn de volgende resultaten gekomen:

  1. Van de personen die de vragenlijst hebben ingevuld, vallen 32 personen op basis van hun antwoorden in de doelgroep.
  2. Van de 32 personen geven 26 personen aan te willen verhuizen naar een woonwagen, vijf misschien en één niet.
  3. Van de 31 personen die hebben aangegeven (misschien) te willen verhuizen, willen 13 personen dat binnen een jaar en tien personen dat binnen een tot twee jaar.
  4. Een grote groep (13 personen) heeft de voorkeur voor een woonwagenlocatie met uitsluitend eigen familie. Acht personen hebben voorkeur voor een woonwagenlocatie met meerdere families bij elkaar. Tien personen geven aan geen voorkeur te hebben.
  5. Uit gesprekken met de huidige woonwagenbewoners is naar voren gekomen dat zij toekomstige uitbreiding wensen voor hun nu nog onvolwassen kinderen. Verhuizen is daarbij ook een mogelijkheid. Momenteel wonen er negen kinderen op het woonwagenkamp.

Conclusie

De conclusie uit het uitgevoerde onderzoek is dat er een duidelijke behoefte aan extra woonwagenstandplaatsen binnen de gemeente Lelystad is. Zowel voor de huidige woonwagenbewoners voor hun ouder wordende kinderen, als voor andere inwoners van Lelystad die nog niet in een woonwagen wonen maar volgens hun antwoorden wel in de doelgroep vallen.

Vervolg

In het eerste kwartaal van 2023 wordt gestart met het uitwerken van het beleidskader voor woonwagen- en standplaatsenbeleid. De verwachting is dat het beleidskader in het tweede kwartaal van 2023 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan het college. Woonwagenbewoners worden betrokken bij deze vervolgstappen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...