Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuw elektriciteitsstation weer stap dichterbij

Geplaatst: 18-1-2023

Lelystad is weer een stap dichter bij een nieuw elektriciteitsstation. Het college heeft ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan en het inpassingsplan voor de aanleg van het nieuw te bouwen elektriciteitsstation aan de Larserringweg. Het nieuwe elektriciteitsstation is nodig om de capaciteitsproblemen in het elektriciteitsnetwerk op te lossen en om nieuwe ontwikkelingen in Lelystad en omgeving mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 19 januari gedurende 6 weken ter inzage.

Goed op schema

Wethouder Sjaak Kruis: “TenneT, Liander en de gemeente werken intensief samen om beperkingen van het elektriciteitsnet op te lossen. We liggen goed op schema met de voorbereidingen voor het nieuwe elektriciteitsstation aan de Larserringweg. Dit nieuwe elektriciteitsstation helpt de beperkingen op te lossen in de levering van elektriciteit aan (nieuwe) bedrijven in Lelystad Zuid en voor woningbouw in Lelystad Zuid op de lange termijn.”

Bestemmingsplanprocedure

In maart 2022 is het college akkoord gegaan met het voorstel van netbeheerders Liander en TenneT voor de locatie voor het nieuwe elektriciteitsstation tussen de Larserringweg en de Vlotgrasweg. Deze locatie is gekozen omdat het dicht bij de nieuwe / toekomstige gebruikers in Lelystad Zuid en Lelystad Airport Businesspark (LAB) ligt. Ook landschappelijk is het elektriciteitsstation hier goed in te passen. TenneT en Liander zijn na de locatiekeuze, in samenspraak met de gemeente, aan de slag gegaan met de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure. Hiervoor heeft afstemming plaatsgevonden met samenwerkingspartners en belanghebbenden en zijn onderzoeken uitgevoerd op gebied van archeologie, geluid, natuur en bodemkwaliteit.

Inpassing in het landschap

Het elektriciteitsstation zal straks zoveel mogelijk opgaan in de omgeving. Als onderdeel van de bestemmingsplanprocedure is een landschappelijk inpassingplan gemaakt. Uitgangspunt hierbij is geweest om zo goed als mogelijk aan te sluiten bij de omgeving.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf 19 januari ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het stadhuis. Het is ook digitaal in te zien op de landelijke websites www.ruimtelijkeplannen.nl en www.officielebekendmakingen.nl. Daar zijn ook alle onderzoeken te vinden waaronder het landschappelijk inpassingplan.

Naar verwachting in 2026 in gebruik

Als de bestemmingsplanprocedure en het vergunningentraject zijn afgerond kan worden gestart met de bouw van het elektriciteitsstation. De verwachting is dat in 2026 het nieuwe elektriciteitsstation in gebruik kan worden genomen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...