Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Meer aandacht voor natuur en natuurbeleving binnen en buiten stad

Geplaatst: 24-1-2023

In het raadsakkoord van juli 2022 is opgenomen dat Lelystad als hoofdstad van de nieuwe natuur in 2026 meer herkenbaar en zichtbaar is binnen en buiten de stad. Het college start daarom een traject om samen met externe partners en inwoners een plan op te stellen om de natuur en de natuurbeleving een nadrukkelijker plek te geven in de stad en daarbuiten.

Identiteit van Lelystad

Lelystad is een groene stad met veel natuur. Nationaal Park Nieuw Land met de Oostvaardersplassen en Marker Wadden, maar ook Natuurpark, Zuigerplasbos en de vele groenstructuren zijn iconisch en maken deel uit van de identiteit van Lelystad.

Aandacht voor natuur steeds belangrijker

Met de groei van de stad wordt de aandacht voor natuur en natuurbeleving steeds belangrijker. Kwaliteit en kwantiteit van groen in de stad en daarbuiten gaat hand in hand met andere ambities zoals wonen, gezondheid, sport, cultuur, toerisme en recreatie. Natuur is daarmee een van de pijlers van de ontwikkeling van de stad. Wethouder Sjaak Kruis: “Lelystad hecht waarde aan de wisselwerking tussen mens, stad en natuur. Natuur is altijd dichtbij. De gemeente vindt het belangrijk dat we op een goede manier gebruik kunnen maken van de natuur, maar er ook positief aan bijdragen. Zo zijn we beter bestand tegen huidige maar vooral ook toekomstige uitdagingen in een stad die wil groeien.”

Plan maken met de stad

Bij het maken van het plan, de zogenoemde Agenda Natuur, wordt in ieder geval aandacht besteed aan fijn kunnen wonen in een groene en gezonde leefomgeving, vergroening en versterking van natuur in de stad, groene en blauwe recreatiegebieden, toekomstbestendige landbouw en natuur in relatie tot hittestress en wateroverlast. Allereerst wordt gekeken hoe het nu staat met de natuur in Lelystad en vinden gesprekken plaats met gebiedspartners en experts. Op basis daarvan stelt de gemeente de doelen, voorwaarden en strategische keuzes vast waarbinnen het plan wordt opgesteld. Vanaf ongeveer mei 2023 gaat de gemeente in gesprek met inwoners om ideeën op te halen wat gedaan kan worden om de doelen te bereiken. De verwachting is dat het plan voor het einde van 2023 door de raad in behandeling kan worden genomen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...