Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gemeente is gestart met proef handhaving in Warande

Geplaatst: 10-1-2023

Lelystad groeit en wil in 2040 dé stad zijn voor 100.000+ inwoners. Een fijne stad waar je kunt wonen en leven, midden in de natuur, centraal in Nederland. Om te groeien is het ook nodig dat er woningen worden gebouwd. Zodat iedereen die dat wil, kan blijven wonen in onze stad. We bouwen ook verder in Warande. Om ervoor te zorgen dat iedereen fijn woont is het belangrijk dat bewoners de regels en afspraken kennen en deze naleven. Daarom heeft het college op 6 december 2022 ingestemd met de proef ‘Handhaving Warande 1e deelgebied’. Maandag 23 januari zijn de medewerkers van team Handhaving in deelplan 1 gestart om de situatie in Warande in beeld te brengen. Dit is tot nu toe goed verlopen. Het gaat vooral om hekwerken die te hoog zijn en inritten die niet op de juiste plek liggen.

Eind januari wordt de proef in deelplan 1 afgerond en besproken. Vervolgens zullen de bewoners, waar dit voor geldt, eind februari een brief ontvangen voor het herstellen van de geconstateerde punten. Daarna volgt deelplan 2 en later na de bebouwing deelplan 3.

Aanleiding voor de proef

De afgelopen jaren is het aantal woningen in Warande fors gegroeid. Bij een wijk in ontwikkeling, zoals Warande, is het belangrijk om regels op te stellen, deze bekend te maken en – als bewoner - na te leven. Niet iedereen gaat hier op dezelfde manier mee om.

De laatste tijd krijgt de gemeente steeds meer meldingen van bewoners met het verzoek om iets te doen aan de manier van parkeren in Warande. Ook kiezen sommige bewoners ervoor om hun parkeerplaats op eigen terrein weg te halen en gaat niet iedereen hetzelfde om met erfafscheidingen, zoals hagen en hekwerken. Om de kwaliteit in Warande te behouden is het belangrijk dat iedereen zich aan de afspraken houdt

De vragen en gevolgen van keuzes in beeld

Het opheffen van parkeerplaatsen op eigen terrein bijvoorbeeld, zorgt voor een tekort aan parkeerplaatsen in het openbaar gebied. Want, bewoners moeten alsnog de auto ergens in de wijk parkeren. Vaak vragen bewoners die hun parkeerplaats hebben weggehaald later extra parkeerplaatsen in de wijk aan. Als de gemeente hiermee akkoord gaat, wordt er groen weggehaald om een parkeerplaats aan te leggen. Minder struiken en bomen geven uiteindelijk een andere uitstraling en beeldkwaliteit. Ook kost het aanleggen van de parkeerplaats extra geld, ook voor onderhoud op de langere termijn.

Wat houdt de proef precies in?

  • 23 januari is gestart met het onderzoek in deelplan 1.
  • Als er iets niet in orde is krijgt de bewoner een brief. Daarna heeft de bewoner een paar weken de tijd om de situatie te herstellen.
  • Als dit is gebeurd wordt er opnieuw gecontroleerd.
  • Als het dan nog niet is aangepast, krijgt de bewoner een dwangsom opgelegd. Of de gemeente voert de werkzaamheden uit, op kosten van de bewoner.

Waar kijken we naar?

Ieder gebied heeft een beeldregieplan. Zo bewaakt de gemeente de beeldkwaliteit van de wijk. Hierin staan bijvoorbeeld de erfafscheidingen beschreven (materiaal en vorm), maar ook kleurgebruik van de gevels van de woningen. Daarnaast is er het bestemmingsplan waarin bijvoorbeeld het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein staat vermeld. In de proef wordt naar beide plannen gekeken. We kijken ook of het oeverprofiel (bij woningen aan het water) volgens afspraak is uitgevoerd, of bijvoorbeeld bijgebouwen gebouwd zijn met (de juiste) vergunning en of het past binnen het bestemmingsplan. En we kijken of de inritten op de afgesproken plek liggen zoals vastgelegd in de inrittenkaart.

Meer informatie

Wat er wel en niet mag op de eigen kavel staat in de koopovereenkomst die de kopers hebben getekend. Andere informatie staat in het Beeldregieplan en Bestemmingsplan en in de inrittenkaart.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...