Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bodemkwaliteitskaart gereed: hergebruik grond in Lelystad weer mogelijk

Geplaatst: 15-1-2020

Het college heeft de nieuwe provinciebrede Bodemkwaliteitskaart vastgesteld voor het grondgebied van de gemeente Lelystad. Deze nieuwe kaart is aangevuld met informatie over PFAS in de grond. Dat betekent dat in Lelystad weer veel grond verplaatst en hergebruikt kan worden zonder onderzoek, net als in de oude situatie. De raad wordt hierover geïnformeerd.

Waarden PFAS lager dan landelijke norm

In deze nieuwe bodemkwaliteitskaart is de achtergrondkwaliteit van de bodem inclusief PFAS bepaald. Uit deze nieuwe kaart blijkt dat de waarden van PFAS in de bodem in Lelystad lager liggen dan de norm die het Rijk op 1 december 2019 bekend heeft gemaakt. Dit betekent dat grond van een onverdachte locatie bijna overal op landbodem mag worden toegepast.

Met de nieuwe bodemkwaliteitskaart kan in veel gevallen grond hergebruikt worden zonder dat aanvullend onderzoek nodig is.

Wat is PFAS

PFAS zijn giftige, niet natuurlijke stoffen waarvoor het ministerie normen heeft gesteld. Door de invoering van deze normen viel de Bodemkwaliteitskaart weg als hulpmiddel voor het grondverzet. De bodemkwaliteitskaart is daarom nu aangevuld met informatie over PFAS.