Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Motie Lelystad vrijwel unaniem aangenomen door VNG

Geplaatst: 12-2-2021

De motie die gemeente Lelystad bij de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft ingediend, is vrijdag 12 januari 2021 met 94,94% van de stemmen aangenomen. Dit betekent dat de VNG bij de voorbereiding op de kabinetsformatie financiële ruimte zal claimen voor iedere jongere om de verloren onderwijstijd in de coronaperiode in te halen voor de aankomende drie schooljaren.

Deze extra middelen zouden ter beschikking moeten worden gesteld aan de lokale overheden en onderwijsbesturen samen, zodat zij in goed onderling overleg, onder regie van de lokale overheden, in staat worden gesteld invulling te geven aan de verlengde onderwijstijd. De VNG gaf tijdens de Algemene Ledenvergadering aan het onderwerp zó belangrijk te vinden, dat hierover al overleg met het ministerie van OCW wordt gevoerd. Namens het college van Lelystad gaf wethouder Madelon van Noort aan heel blij te zijn dat deze motie is aangenomen. ‘Dit laat zien dat niet alleen Lelystad -als initiatiefnemer van deze motie- maar bijna alle Nederlandse gemeenten het heel belangrijk vinden dat er voldoende financiële middelen komen voor extra onderwijstijd in deze pandemie.’

Door de coronacrisis zijn scholen, zowel het vorige als het huidige schooljaar, langere tijd dicht geweest. Hierdoor hebben jongeren minder effectieve onderwijstijd genoten om hun talenten te ontplooien, waardoor het risico op onderprestatie of prestatiedruk ontstaat. Dit was voor gemeente Lelystad reden om via de Algemene Ledenvergadering van de VNG een motie in te dienen.
Door jongeren verlengde onderwijstijd aan te bieden kan er extra ingezet worden op taal en rekenen, maar kan er ook extra aandacht besteed worden aan sport en cultuur. De verlengde onderwijstijd, tijd die scholen op hun eigen manier kunnen invullen, is daarmee tevens een middel waarmee de kansengelijkheid wordt vergroot.

De motie is mede ingediend door Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk, Groningen en Hilversum en ondersteund door Goeree-Overflakkee, Roermond, Delft, Hoorn, Opsterland, Zaanstad, Hengelo en Haarlem.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...