Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Afspraken tussen Rijk en regio: bouw van 5.000 flexwoningen in MRA

Geplaatst: 27-2-2023

Dit jaar start in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) de bouw van ongeveer 5.000 flexwoningen. Het Rijk heeft om de bouw van deze woningen te stimuleren een bijdrage toegekend vanuit de stimuleringsregeling Flexwonen van € 14 miljoen. Wethouder Dennis Grimbergen: ‘Door het realiseren van flexwoningen zorgen wij voor een verlichting van de druk op de Lelystadse woningmarkt.’

Realisatieovereenkomst

Zeven gemeenten in de MRA, waaronder de gemeente Lelystad, en de provincies Noord-Holland en Flevoland hebben hiervoor een ‘Realisatieovereenkomst’ ondertekend. Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge ondertekende de overeenkomst vrijdag 24 februari 2023 in Ouder-Amstel namens het Rijk.

Verdeling over gemeenten in de MRA

De meeste flexwoningen komen in Amsterdam, namelijk in elk geval 1.000 en de ambitie om er nog eens 1.500 tot 2.000 extra te realiseren. Ook in Almere (ca. 425), Haarlemmermeer (ca. 200), Zaanstad (ca. 750), Velsen (ca. 150), Lelystad (ca. 200) en Ouder-Amstel (ca. 540) worden flexwoningen gebouwd. Deze woningen zijn bedoeld om de tekorten aan sociale huurwoningen op korte termijn terug te dringen. Nog dit jaar wordt gestart met de bouw van de eerste woningen, in 2024 worden de meeste opgeleverd.

Tekorten op de woningmarkt

De bouw van de flexwoningen is een oplossing voor de tekorten op de woningmarkt. De snelste manier om woningen te realiseren, is door het plaatsen van flexwoningen. Door industrialisatie in de flexwoningbouw kunnen hoogwaardige tijdelijke woningen sneller worden geproduceerd en geplaatst dan reguliere, permanente woningen. Daarnaast zijn flexwoningen van steeds hogere kwaliteit en zijn ze vaak circulair en modulair. Het Rijk zet daarom met de regio in op flexwoningbouw als een van de oplossingen voor urgente opgaven in de woningnood.

Akkoord met het Rijk

Minister De Jonge heeft de samenwerkende overheden in de MRA benaderd voor het sluiten van de overeenkomst. De partners in de overeenkomst zijn de Rijksoverheid, de provincie Noord-Holland, de provincie Flevoland en de zeven genoemde gemeenten in de MRA die flexwoningen realiseren. Wanneer ook andere gemeenten in de MRA ook flexwoningen willen realiseren, kunnen zij zich later bij de overeenkomst aansluiten. In het akkoord wordt gestuurd op concrete locaties voor de bouw van de woningen, die met capaciteit en financiële middelen van het ministerie versneld worden gebouwd.

Samenwerking

Voor de MRA-deelnemers zijn de samenwerking in de regio en de rol van het Rijk van groot belang. Hulp van de Rijksoverheid en regionale afstemming zijn nodig om de flexwoningen te realiseren. Zo zijn afspraken gemaakt over het herplaatsen van de woningen na afloop van de tijdelijke duur van de plaatsingen en wordt er in deze overeenkomst gezamenlijk gewerkt aan afspraken over sociaal beheer.

Taskforce Flexwoningbouw MRA

Vanuit de samenwerkende overheden in de MRA wordt een Taskforce Flexwoningbouw opgericht, die gaat zorgen voor de versnelde bouw van de woningen in de MRA. Deze taskforce zit direct aan tafel bij het Rijk en de provincies. Daarnaast zorgt de taskforce voor inhoudelijke ondersteuning van de gemeenten en heeft de taskforce een regierol voor de herplaatsing van de woningen voor een tweede termijn binnen de MRA.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...