Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lokale Educatieve Agenda Lelystad volgt in 2021 ingezette lijn

Geplaatst: 16-12-2020

Het College van Lelystad heeft de werkagenda van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) voor 2021 vastgesteld. Met veel enthousiasme is door het onderwijs, gemeente Lelystad en betrokken organisaties het afgelopen jaar gewerkt aan projecten binnen de drie speerpunten: kwaliteit van het onderwijs, de doorgaande lijn en ondersteuning in en om school. De partners volgen het komende jaar de al eerder ingezette lijn. Wethouder van Noort is zeer te spreken over van de nieuwe werkagenda. ‘Door de samenwerking van scholen binnen de LEA, wordt de kwaliteit van het Lelystadse onderwijs versterkt en worden mooie resultaten geboekt, voor nu en voor de toekomst. Daarnaast is het goed om te zien dat, doordat de projecten meerdere jaren lopen, deze een stevige basis hebben.’ De gemeenteraad stelt op 15 december de verdeling van de beschikbare middelen vast voor de LEA op deze hoofdlijnen.

LEA middelen maken verbeterslag mogelijk

De raad heeft € 250.000 beschikbaar gesteld om de LEA werkagenda 2021 uit te voeren. Daarnaast wordt € 23.000 doorgeschoven van 2020 naar 2021, omdat door corona een aantal werkzaamheden niet heeft kunnen plaatsvinden. Het budget wordt ingezet om het didactisch coachen verder te ontwikkelen binnen het basis en voortgezet onderwijs. Vanuit het Regionaal Investerings Fonds MBO (RIF) wordt ingezet op samenwerking met het hbo en op het bevorderen van samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en de luchthaven. Daarnaast maakt de LEA het mogelijk een bovenschoolse tussenvoorziening te ontwikkelen voor leerlingen die even adempauze nodig hebben en wordt het hoogbegaafden onderwijs verder doorontwikkeld. Ook wordt er door het onderwijs met LEA-middelen gewerkt aan een betere aansluiting tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Inzet op langlopende projecten

Vanuit de kadernota LEA 2019 – 2022 is ingezet op langlopende projecten. Zo wordt onder andere met een deel van de middelen uit de Lokale Educatieve Agenda succesvol ingezet om de subsidie Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF) mogelijk te maken. Hierdoor is met een relatief kleine investering mogelijk gemaakt een grote subsidie te verkrijgen, met het doel mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met bepaalde technieken en methoden.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...