Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

College legt kadernota 2021 voor aan raad

Geplaatst: 16-4-2021

Het college van Lelystad heeft dinsdag 13 april 2021 de kadernota 2022-2025 aan de raad aangeboden. De kadernota wordt ieder jaar in het voorjaar opgesteld en bevat de kaders voor het opstellen van de programmabegroting voor het aankomende jaar. Met het vaststellen van de kadernota 2022–2025 wordt duidelijk hoeveel geld beschikbaar is en hoe er wordt omgegaan met financiële onzekerheden en wenselijke voorstellen. Het vrijgeven van de budgetten voor uitvoering vindt plaats bij de vaststelling van de programmabegroting 2022–2025 in het najaar.

Beperkt structureel tekort zonder wenselijke voorstellen

Wethouder David de Vreede: “Na het bijstellen van het financieel beeld op basis van uitgaven die moeten gebeuren ook wel onontkoombaar genoemd, is er sprake van een beperkt structureel tekort met ingang van 2023. Dit betekent dat er alleen ruimte is voor nieuw beleid wanneer daar bezuinigingen tegenover staan. We kiezen er daarom als college voor om in deze kadernota geen wenselijke voorstellen aan de raad voor te leggen die langdurig geld kosten. Wel zijn er een aantal wenselijke voorstellen in beeld gebracht, die eventueel bij de programmabegroting 2022–2025 alsnog aan de raad kunnen worden voorgelegd. Maar alleen wanneer er op dat moment voldoende geld aanwezig is. Deze terughoudendheid maakt dat een nieuwe grote bezuiniging op dit moment niet nodig is. Om ervoor te zorgen dat de begroting ook op langere termijn in balans en sluitend is noemen we in deze kadernota 2022–2025 een aantal taakstellende zoekrichtingen. Deze worden de komende maanden uitgewerkt richting de programmabegroting.”

Zoekrichtingen tot bezuinigingen

Het uitgangspunt is dat er een programmabegroting 2022–2025 aan de raad wordt voorgelegd die langdurig en realistisch in balans is. Deze kadernota 2022–2025 is taakstellend sluitend gemaakt met een aantal zoekrichtingen tot beperkte bezuinigingen. Een voorbeeld zijn de huisvestingskosten van de bibliotheek, na afloop van het huidige huurcontract in 2023. Een ander voorbeeld is het beheer van de openbare ruimte, waarbij er wordt gekeken naar mogelijkheden om het bermbeheer in het buitengebied efficiënter in te richten. Bij de riolering en de afvalstoffenheffing wordt gekeken of alle kosten in rekening zijn gebracht, zodat alle kosten ook gedekt zijn. Ook wordt er gekeken of er binnen onderdelen geld overblijft dat jaarlijks niet gebruikt wordt. Het budget ‘college onvoorzien’ is hierbij een voorbeeld: dit budget ter grootte van €100.000 is het afgelopen jaar beperkt ingezet. Ook zal er in de kadernota nadrukkelijk worden gekeken naar het uitgeven van subsidies in relatie tot de gewenste resultaten.

Groeiambities

Het raadsprogramma ‘Lelystad, een sprong voorwaarts’ vormt de basis van deze kadernota. De ambities en doelstellingen uit het raadsprogramma blijven onverkort van kracht om de stad in de komende jaren fors te laten doorgroeien. In lijn met het raadsprogramma wordt een volgende stap gezet binnen het samenwerkingsverband Lelystad Next Level (LNL). De gezamenlijke ambitie vanuit Lelystad Next Level is om uiteindelijk 40.000 nieuwe woningen te realiseren en in eerste instantie door te groeien naar 100.000 inwoners. Gelet op de huidige situatie – in combinatie met deze toekomstige groeiopgave – zal er in de komende maanden een extern onderzoek worden uitgevoerd naar de gemeentelijke organisatie. Er wordt in kaart gebracht welke capaciteit noodzakelijk is om op korte termijn invulling te kunnen geven aan een versnelling van de groeiambities.

Onzekerheden programmabegroting 2022-2025

Wethouder David de Vreede: “Nog meer dan in eerdere jaren is er sprake van onzekerheden op het gebied van de gemeentefinanciën. Deze kadernota 2022–2025 laat onder aan de streep een beperkt structureel tekort zien met ingang van 2023. Of er bij de programmabegroting 2022–2025 ook echt een tekort is dat moet worden opgelost, is nog de vraag. Veel hangt af van de kabinetsformatie en de onderhandelende partijen zullen afspraken moeten maken over een aantal onderwerpen. Het gaat dan vooral om de herverdeling van de gelden en het al dan niet verruimen van de grootte van het totale gemeentefonds. Het college vindt dat het Rijk met geld over de brug moet komen en niet alleen taken moet overhevelen naar de gemeenten. Wij sturen een stevige brief hierover richting de onderhandelende partijen.”

Planning

De kadernota wordt beeldvormend besproken op 18 mei 2021. Besluitvorming door de gemeenteraad is voorzien op 25 mei en 8 juni 2021.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...