Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

Op woensdag 11 december 2019 is het convenant vroegsignalering betaalachterstanden ondertekend. Met alle betrokken partijen werkt de gemeente Lelystad samen om inwoners met betaalachterstanden tijdig ondersteuning te bieden. Het gaat om inwoners die achterstanden hebben in het betalen van de vaste lasten. De uitvoerders werken samen onder de noemer Op tijd erbij-team. In januari 2020 gaat dit team van start.

Geplaatst: 11-12-2019

Het college van Lelystad heeft overeenkomsten met negen leveranciers gesloten voor het leveren van huishoudelijke ondersteuning in de komende vijf jaren. De huidige contracten lopen tot en met 31 december 2019. Daarom is eerder dit jaar een aanbestedingstraject gestart volgens zogenaamd Zeeuws-model. Hierbij wordt met iedere partij die voldoet aan de gestelde eisen een overeenkomst gesloten. "We hebben er vertrouwen in dat we met deze partijen de komende vijf jaren goede huishoudelijke ondersteuning kunnen blijven bieden," aldus wethouder Nelly den Os tijdens de feestelijke ondertekening op woensdag 11 december 2019.

Geplaatst: 11-12-2019

De gemeente Lelystad gaat verkeerslichten plaatsen op de kruising van de Geldersedreef en Zuigerplasdreef. Dit naar aanleiding van de toenemende verkeersdrukte op dit kruispunt. De werkzaamheden duren tot 20 december 2019.

Geplaatst: 11-12-2019

Op zaterdag 7 december 2019 –op de dag van de vrijwilliger- heeft LelystadDoet, onderdeel van Welzijn Lelystad, de inspiratieprijs uitgereikt. Chantal Kleijheeg, vrijwilligster bij Radio Lelystad, heeft uit handen van wethouder Nelly den Os, dit jaar de prijs ontvangen. Zij werd hiermee ‘overvallen’ tijdens haar eigen radioprogramma.

Geplaatst: 9-12-2019

In Lelystad zijn dit jaar geen vrijwillig vuurwerkvrije zones. Tot 30 november 2019 konden bewoners hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente. Er zijn geen aanvragen gedaan die voldoen aan de minimum eisen.

Geplaatst: 9-12-2019

De Kustvisie Lelystad 2030 is richtinggevend en schetst een beeld van de ontwikkelingen op de lange termijn. Natuur- en gebiedsontwikkelingen vereisen een lange adem. De Kustvisie is een breed gedragen ontwikkelingsvisie die een bouwsteen is voor de omgevingsvisie. Met de vaststelling door de raad ontstaat er niet alleen een duidelijke richting voor een samenhangende kustontwikkeling, maar heeft Lelystad ook een document om de gemeentelijke ambitie uit te dragen en verder vorm te geven.

Geplaatst: 6-12-2019

Woensdagavond 4 december 2019 vonden korte debatten plaats in de Tweede Kamer over accute zorg, ambulancezorg en de Toekomstverkenning Flevoland. Daarbij werden verschillende moties ingediend waarover de Kamer op dinsdag 10 december 2019 stemt. Wethouder gezondheidszorg Elly van Wageningen en leden van Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad waren bij de plenaire sessie in de Tweede Kamer aanwezig.

Geplaatst: 6-12-2019

Gemeente Lelystad maakt sinds kort gebruik van gezichtsscanners. De scanners staan bij de balies van Burgerzaken. Met de scanners kan de gemeente reisdocumenten, id-kaarten en rijbewijzen controleren op echtheid. Zo wil de gemeente het misbruik van persoonsgegevens sneller opsporen en identiteitsfraude voorkomen. Wethouder Ed Rentenaar: "Op deze manier kunnen we voorkomen dat mensen slachtoffer worden van identiteitsfraude. Het is een uitbreiding van onze dienstverlening, waarbij deze extra controle zowel voor de inwoner als voor ons van groot belang is."

Geplaatst: 6-12-2019

Initiatiefnemer Jaap Knip heeft de afgelopen maanden intrek gehad in het leegstaande pand op de hoek van de Kroonpassage. Hij vond het tijd dat er vanuit de inwoners van de stad wordt nagedacht over het verlevendigen van het centrum.

Geplaatst: 6-12-2019

Zondag 1 december werden Sinterklaas en zijn Pieten feestelijk onthaald in Cafetaria Netwerk in de Tjalk. Een initiatief van Cafetaria Netwerk voor kinderen van ouders die het financieel niet zo breed hebben. Lisley Drubbel, bedenker en medeorganisator van het feest, blikt trots terug op het feest: ‘Vorig jaar, toen wij dit feest voor het eerst organiseerden, hebben we 22 kinderen en hun ouders blij kunnen maken. Dit jaar waren er maar liefst 46 kinderen die samen met wethouder Nelly den Os Sinterklaas en zijn Pieten ontvingen.’

Geplaatst: 5-12-2019

De Raad van Lelystad heeft een voorstel gedaan om het aantal AED’s in Lelystad uit te breiden, zodat er een goede spreiding in de stad is tussen deze levensreddende apparaten. Inwoners die kunnen reanimeren kunnen dan snel over een AED beschikken en daarmee het leven redden van iemand die een hartstilstand heeft. Het College van Lelystad ondersteunt de raad de komende maanden bij de uitwerking van het initiatiefvoorstel en werkt daarin samen met inwoners, bedrijven en ketenpartners. De raad heeft € 155.000,- beschikbaar gesteld voor de realisatie van de uitvoering.

Geplaatst: 5-12-2019

Het college is voornemens het sportveld van Scholengemeenschap Lelystad (SGL) aan het Kofschip aan te wijzen als nieuwe locatie voor carbidschieten op oudjaarsdag. De oude locatie bij de Rietlanden is niet meer beschikbaar omdat daar Campus Porteum wordt gebouwd.

Geplaatst: 5-12-2019

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...