Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Programmabegroting 2020 - 2023

Geplaatst: 3-10-2019

Het college van Lelystad heeft dinsdag 1 oktober de programmabegroting 2020 – 2023 aan de raad aangeboden. In de programmabegroting wordt inzichtelijk gemaakt welke taken de gemeente uitvoert en welke bedragen daarmee zijn gemoeid. Daarnaast worden er diverse voorstellen aan de raad voorgelegd, onder meer een pakket met bezuinigingsmogelijkheden.

Noodzakelijke bezuinigingen

Bij de behandeling van de kadernota 2020 – 2023 in het voorjaar heeft de gemeenteraad al gesproken over de noodzakelijke bezuinigingen. De voornaamste reden achter deze bezuinigingsopgave wordt veroorzaakt doordat de inkomsten die de gemeente ontvangt uit het gemeentefonds in de aankomende jaren lager uitvallen. Ook zijn de beschikbare middelen voor de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van Jeugdhulp naar verwachting niet toereikend. Op basis van de meest recente inzichten wordt de gemeente geconfronteerd met een structureel tekort, dat oploopt tot €10 miljoen per jaar.

De gemeente is verplicht om een begroting te presenteren die structureel en reëel in evenwicht is. De bezuinigingsmogelijkheden die stonden beschreven in de kadernota 2020 – 2023 worden daarom nu ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Deze maatregelen waren niet genoeg om het volledige tekort te dekken en om die reden bevat de programma diverse aanvullende bezuinigingsvoorstellen. Het college heeft de afgelopen maanden een traject doorlopen om te inventariseren op welke onderdelen er verder bezuinigd kan worden. Naast deze input vormt het raadsprogramma ‘Lelystad, een sprong voorwaarts’ de basis voor de diverse afwegingen die binnen deze begroting aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Lastige puzzel

Wethouder John van den Heuvel: “In de afgelopen jaren heeft de gemeente al flink bezuinigd. Het is voor veel gemeenten erg lastig om de eindjes aan elkaar te knopen. Er zijn veel wettelijke taken bijgekomen terwijl tegelijkertijd de beschikbare budgetten afnemen. Deze bezuinigingsopgave dwingt ons om moeilijke keuzes te maken. Daarom hebben we aan inwoners gevraagd mee te denken over waarop bezuinigd zou kunnen worden, want het is ook voor ons een erg lastige puzzel. Het is de overtuiging van het college dat er met deze programmabegroting een afgewogen pakket met maatregelen aan de raad wordt voorgelegd”.

Het was voor het college een belangrijk uitgangspunt om te voorkomen dat er nu waardevolle voorzieningen worden afgebroken, terwijl dat achteraf gezien wellicht niet nodig zou blijken te zijn. Ook was het belangrijk om het ontwikkelpotentieel van de stad overeind te houden. Dat is wat het college betreft gelukt en ondanks dat er bezuinigd moet worden blijft de ambitie overeind.

Gemaakte keuzes

Binnen de gemeentelijke organisatie is er gekeken naar mogelijkheden om verdere bezuinigingen door te voeren. Bestaande budgetten zijn kritisch doorgelopen en daar waar mogelijk moet er in de aankomende jaren nog scherper aan de wind worden gevaren. Er wordt wederom een forse oplopende taakstelling op de gemeentelijke organisatie en de bedrijfsvoering gelegd. Ook wordt er bezuinigd op welzijn, schulddienstverlening, de bibliotheek en watersportlessen op scholen. Daarnaast wordt voorgesteld om na deze bestuursperiode te stoppen met enkele initiatieven zoals de motiemarkt en mensen maken de buurt.  
Naast de diverse inhoudelijke keuzes om bepaalde activiteiten niet meer te doen is er ook gekeken naar mogelijkheden om de inkomsten te vergroten. Met ingang van 2021 wordt de toeristenbelasting ingevoerd in Lelystad en is het noodzakelijk om vanaf 2022 de opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting te verhogen met 3%.

Raadsbehandeling

Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om de middelen in te zetten en uitvoering te geven aan de te realiseren doelstellingen. Dat heet het ‘budgetrecht’. Op dinsdag 29 oktober wordt er een inspreekavond georganiseerd door de raad. Op dinsdag 5 november en dinsdag 19 november staat de besluitvorming in de gemeenteraad op de agenda.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...