Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Implementatie van de Social Firm

Geplaatst: 2-10-2019

De gemeenteraad heeft gevraagd om scenario’s voor de toekomst van de GR IJsselmeergroep uit te werken om dreigende financiële tekorten bij uitvoering van de sociale werkvoorziening te beheersen. Hieruit is de Social Firm als meest wenselijke samenwerkingsvorm naar voren gekomen. Dat betekent dat Concern voor Werk NV wordt veranderd naar een Social Firm, een nieuwe organisatie. En dat sluit helemaal aan bij het streven van de gemeente naar een inclusieve arbeidsmarkt. Dat betekent dat er voor iedereen, met of zonder beperking, een plaats moet zijn op de arbeidsmarkt. De Social Firm wordt een samenwerkingsverband van de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder en Urk om te gaan werken aan een regionale inclusieve arbeidsmarkt. Het is een regionale onderneming midden in het Flevolandse bedrijfsleven, waar samengewerkt wordt met regionale bedrijven om een bijdrage te leveren aan de inclusieve arbeidsmarkt. Begin 2020 is de Social Firm operationeel.

Ontwikkeling Social Firm

Enkele jaren terug ontstonden de eerste gedachten over de vorming van een Social Firm die bijdraagt aan een inclusieve arbeidsmarkt in de regio. Een werkomgeving waarbij mensen met en zonder beperking samenwerken blijkt het hoogste maatschappelijke en financiële rendement op te leveren. Dit kan door de Social Firm te ontwikkelen als een sociale onderneming die werk biedt of de kansen op werk maximaliseert. De nieuwe organisatie gaat deel uitmaken van de reguliere arbeidsmarkt. Er wordt een stap gezet naar een open organisatie met productielijnen en ondersteunende plaatsings- en re-integratietaken om inwoners arbeidsfit te maken. Dat is de stap van integratie naar een inclusieve arbeidsmarkt. De huidige activiteiten ter ondersteuning van de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zullen effectiever en efficiënter moeten worden. Daarmee worden middelen vrijgemaakt om te investeren in nieuwe activiteiten en prioriteiten.

Innovatieve aanpak

Er wordt een innovatieve aanpak gevolgd om de ambities te realiseren en de verschillende doelgroepen te bedienen. De innovatieve aanpak krijgt invulling door het inspelen op ontwikkelingen in de markt, waarbij de Social Firm in nauwe afstemming en verbinding opereert met het Werkbedrijf Lelystad, de Werkcorporatie Noordoostpolder, het Regionaal Werkbedrijf, het bedrijfsleven, het (speciaal en praktijk) onderwijs en de maatschappelijke organisaties. Daarnaast zijn ontwikkelingen op de werkvloer belangrijk, waarbij rondom de inzet van instrumenten en de productie nieuwe inzichten ontstaan. Het doel is dat de Social Firm continue innoveert op de producten, instrumenten, interne bedrijfsvoering en de samenwerking en verbinding met partners. Dit om de doelgroepen zo effectief mogelijk te ondersteunen naar en met werk.

Iedereen doet mee

Naast het streven om mensen klaar te maken voor deelname aan de reguliere arbeidsmarkt, zal er ook een groep zijn, die de stap naar de reguliere arbeidsmarkt niet kan maken. Dit omdat de afstand tot de reguliere arbeidsmarkt uiteindelijk te groot blijkt. Dit kan zijn oorzaak hebben in persoonlijke belemmeringen of door een te grote begeleidingsbehoefte, die in de reguliere arbeidsmarkt niet is op te brengen. Ook deze mensen worden bediend binnen de Social Firm. Het gaat hierbij om mensen met een Wsw-dienstverband, mensen vanuit de regeling Beschut Werk en mensen vanuit de Banenafspraak. De opdracht voor de Social Firm is hierbij om deze mensen naar eigen vermogen mee te laten doen in het arbeidsproces. Binnen de Social Firm werken deze mensen samen met reguliere arbeidskrachten. De Social Firm is in zichzelf ook een inclusief opererende organisatie.

Uitgangspunten

In het implementatieplan wordt uitvoering gegeven aan de uitgangspunten, zoals vastgelegd in het Businessplan Social Firm: 

  • De Social Firm zet in op een arbeidsmarkt waar altijd ruimte is voor mensen die (nog) niet in staat zijn de reguliere arbeidsmarkt te betreden.
  • 50% van het personeelsbestand van de Social Firm bestaat uit mensen met een arbeidsbeperking en daarmee realiseert de Social Firm het tienvoudige van de ambitie van de markt van 5%.
  • Realiseren van financieel voordeel, vernieuwende producten en diensten en krachtige voorbeeldwerking naar lokale en regionale werkgevers voor een brede inzetbaarheid van arbeidspotentieel.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...