Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Concept locatieplan ondergrondse containers voor stadsdeel 1 en stadsdeel 2 vastgesteld

Geplaatst: 30-10-2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over de locaties waar de ondergrondse restafvalcontainers komen in stadsdeel 1 en stadsdeel 2. De plaats van deze locaties is mede tot stand gekomen in afstemming met de buurt. Met het vaststellen van het concept locatieplan heeft het college een belangrijke verdere stap gezet richting de start van het nieuwe inzamelen.

Bewoners van deze buurten die nog willen reageren op dit concept locatieplan kunnen dat doen door vóór 1 januari een zienswijze in te dienen op dit concept. Na ontvangst, verwerking en reactie op de zienswijzen wordt dan het definitieve locatieplan vastgesteld. Daarna kunnen de ondergrondse containers voor deze stadsdelen geplaatst worden. Onder stadsdeel 1 en 2 wordt verstaan de buurten: Kogge, Kempenaar, Gondel, Schouw, Punter, Karveel, Houtribhoogte, Hanzepark, Saerdam, Vliegent Hert, Fortuyn, Landstrekenwijk, Warande, Lelystad-Haven (inclusief Werkeiland), Jol, Galjoen, De Stelling, De Schans, De Veste, Stadshart (inclusief Grietenij). 

Huis aan huis nieuwsbrief in stadsdelen 1 en 2

De komende weken wordt een nieuwsbrief huis aan huis in de stadsdelen 1 en 2 verspreid waar de locaties per buurt worden aangegeven en waarin staat hoe een zienswijze kan worden ingediend. De nieuwsbrief is nu al online te lezen via www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen.

Binnenkort starten ook stadsdelen 3,4 en 5

In het najaar starten ook stadsdelen 3, 4 en 5 met het informeel afstemmen over de geplande locaties voor die buurten. Direct omwonenden ontvangen hier nog een uitnodiging voor. Naar verwachting zal het concept locatieplan voor deze stadsdelen begin 2020 ter inzage liggen. Ook op dit concept locatieplan kunnen bewoners dan nog reageren door een zienswijze in te dienen.

Waarom ook al weer andere manier van inzamelen?

De gemeente Lelystad zet in op een duurzame samenleving, waarbij afval een grondstof wordt. Een samenleving waarin grondstoffen zo lang mogelijk hergebruikt worden. Daarom stappen we over op het nieuwe inzamelen: plastic verpakkingen, blik en drinkpakken worden aan huis met een bak ingezameld. Het dan nog overgebleven restafval kan in de ondergrondse containers of wordt eens per vier weken aan huis opgehaald. Deze andere manier van inzamelen levert een bijdrage aan onze ambitie van 100 kilo restafval per inwoner per jaar en een afvalscheidingspercentage van 75%. Het nieuwe inzamelen is nodig om de stap te zetten naar een circulaire economie. 

Ondergrondse container of vierde bak aan huis d.m.v. enquête bepaald

Voor restafval heeft elke buurt zich in 2018 in een enquête uitgesproken voor een voorkeur: of een container aan huis die eens in de 4 weken wordt ingezameld of een ondergrondse container in de buurt. Een overzicht welke buurt welke keuze heeft gemaakt is te vinden op www.lelystad.nl/hetnieuweinzamelen.

Mix aan maatregelen

Wanneer een stadsdeel klaar is om te starten met het nieuwe inzamelen, gaat ook een mix van maatregelen tegen bijplaatsingen van start. Zo zullen handhavers nog strenger controleren, worden afvalcoaches ingezet en kan grof huishoudelijk afval vanaf dat moment gratis opgehaald worden.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...