Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Begrotingsmonitor september verwacht een negatief rekeningresultaat voor 2019

Geplaatst: 3-10-2019

Met deze begrotingsmonitor in september geeft het college inzicht in het verloop van de gemeentebegroting 2019. Er wordt een inschatting van het verwachte rekeningresultaat voor 2019 gegeven en het effect op de reserve Sociaal Domein. In de begrotingsmonitor van mei 2019 was reeds de verwachting dat de algemene uitkering van het Rijk, die de gemeentes ontvangen uit het gemeente fonds, zou leiden tot een nadeel in 2019 en in het meerjarig perspectief. Deze verwachting is bevestigd in de septembercirculaire 2019. De lagere Rijksbijdrage is ruim €4,5 miljoen ten opzichte van de begroting. Daarnaast zijn er een aantal fikse plussen en minnen die het rekeningresultaat 2019 beïnvloeden. Het verwachte rekeningresultaat 2019 komt daardoor uit op € 5,5 miljoen negatief.

Negatieve effecten

De kosten voor jeugdhulp lopen op en het Rijk is de gemeenten daarin deels tegemoet gekomen, zo blijkt uit de septembercirculaire 2019. Daarnaast is er geld via de egalisatiereserve Sociaal Domein ingezet, waardoor het verwachte tekort in het sociaal domein minder werd. Maar de stikstof-problematiek zorgt voor vertraging op bouwprojecten zoals het windpark, waardoor de opbrengsten een jaar laten worden ontvangen. De Cao voor een hoger salaris voor ambtenaren en de lage rekenrente voor wethouders pensioenen hebben beide een negatief effect op het verwachte rekeningresultaat voor 2019. Dit negatief effect wordt enigszins verminderd door het ontvangen van meer bouwleges in 2019 door onder andere het aantrekken van de woningmarkt.

Aanvullende bedragen septembercirculaire

Uit de septembercirculaire 2019 blijkt dat de gemeente een aanvullend bedrag van €3,3 miljoen voor de jeugdhulp en een aanvullend bedrag van €0,446 miljoen voor de Wmo ontvangt in 2019. Wat zorgt per saldo voor een tekort van € 3,3 miljoen op jeugdhulp en €0,5 miljoen op de Wmo. In de reserve sociaal domein staat een bedrag van €2,9 miljoen. Dit bedrag wordt hiervoor volledig ingezet en daarna is deze reserve leeg. Het restant van €0,866 miljoen negatief, welke niet gedekt is via de extra bijdrage van het Rijk en via het saldo van reserve Sociaal Domein, komt ten laste van het rekening resultaat 2019.

Bekijk hier de begrotingsmonitor.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...