Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Groei werkgelegenheid in Lelystad zet door

Geplaatst: 6-11-2019

De werkgelegenheid in Lelystad groeit nu voor het tweede jaar op rij met ruim 1.000 banen. Per 1 april 2019 telde Lelystad 37.265 banen. Dit blijkt uit het jaarlijkse werkgelegenheidsonderzoek van de Provincie Flevoland. Verwacht wordt dat deze positieve ontwikkeling de komende jaren aanhoudt.

Meer fulltime, minder parttime banen

De cijfers laten zien dat het aantal fulltime banen in Lelystad steeg naar een totaal van 31.264 per 1 april 2019, een stijging met zo’n 1.217 banen. Daar tegenover staat een lichte daling van het aantal parttime banen: 154.  Het aantal fulltime en parttime banen opgeteld komt daarmee op 37.265. Niet eerder zijn in Lelystad zoveel banen geweest als nu. In percentages is dat een stijging van 2,9% van de werkgelegenheid ten opzichte van het vorige werkgelegenheidsonderzoek.

Toename nieuwe bedrijven

De stijging van ruim 1.000 banen wordt verklaard door de vestiging van nieuwe bedrijven (2.812 banen). Daarbij was het bestaande bedrijfsleven in Lelystad goed voor een groei van 722 banen. Door het vertrek of opheffing van bedrijven gingen 2.471 banen verloren. Het totaal aantal banen komt daarmee op 37.265.

Positieve trend

Met een stijging van 272 bedrijfsvestigingen groeide ondernemend Lelystad in 2019 naar een totaal van iets meer dan 7.000 bedrijfsvestigingen. Daarmee en met de stijging van de werkgelegenheid is het college van de gemeente Lelystad positief gestemd.

Sectoren

De sectoren (aantal bedrijfsvestigingen) die het het afgelopen jaar goed hebben gedaan, zijn vervoer & opslag (+12,9%), de uitzendbranche (9,0%), de bouwnijverheid (8,3%) en de industrie (7,5%). Dit zijn ook de sectoren waar de gemeente in haar beleid op inzet. Ondanks de perikelen rond het ziekenhuis is het aantal bedrijfsvestigingen in de gezondheidszorg met 2,4% gestegen. Daarentegen is het aantal banen in de gezondheidszorg met 4,9 % afgenomen.

Veel belangstelling voor vestiging

"Het gaat goed met de economie in Lelystad," aldus wethouder Janneke Sparreboom van economische zaken. "We zetten in op Lelystad als ondernemersstad en dat werpt zijn vruchten af. Nieuwe bedrijven hebben zich gevestigd in Lelystad, denk aan Inditex en Kloosterboer en bestaande bedrijven zoals Bmodesto en iClicks hebben uitgebreid. De huidige werkgelegenheidscijfers lopen van 1 april 2018 t/m 31 maart 2019. Ik ben benieuwd hoe de werkgelegenheid zich de komende jaren gaat ontwikkelen, want er blijft veel belangstelling van bedrijven die zich in Lelystad willen vestigen onder meer op Lelystad Airport Businesspark en Flevokust Haven.”

Meer informatie

De provincie, en de gemeenten in Flevoland gebruiken de resultaten van het werkgelegenheidsonderzoek onder meer voor het economische programma, voor beleid op het gebied van aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en voor monitoring.

Meer cijfers over de regionale arbeidsmarkt en werkgelegenheid en specifiek het werkgelegenheidsonderzoek