Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bouwrijp maken en aanleg stadsverwarming in De Olmen

Geplaatst: 25-11-2019

Enkele weken geleden is aannemingsbedrijf HAZ in opdracht van de gemeente Lelystad gestart met het bouwrijp maken van het gebied tussen wijkplein Warande en de Larserdreef. In de toekomst komen hier ongeveer 150 woningen.

De eerste stap in de uitvoering is het verwijderen van halfverhardingen van een voormalig gronddepot. Het uitgenomen materiaal wordt van elkaar gescheiden en later apart afgevoerd. Verder worden - vooruitlopend op de bouw-  riolering, nutsvoorzieningen en tijdelijke verhardingen aangelegd. De eerste woningen worden naar verwachting halverwege mei 2020 gebouwd.

Aanleg stadsverwarming

Ook is er in opdracht van EnNatuurlijk gestart met een vervolg van de aanleg van het warmtenet in De Olmen. De aannemer start met de aanleg van leidingen in het Olmenpark nabij de Wederiklaan. De leidingen worden naast de (half)verhardingen gelegd. Tijdens de uitvoering kunt u de weg gewoon gebruiken. Enige hinder is helaas niet te voorkomen. Naast het feit dat de aannemer rekening houdt met u, vragen wij u om rekening te houden met het personeel van de aannemer.