Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Ontwerp-inpassingsplan Windplan Groen ter inzage en inloopavond

Geplaatst: 1-5-2019

Het ontwerp-inpassingsplan voor Windplan Groen en de ontwerp-vergunningen liggen van vrijdag 26 april 2019 tot en met donderdag 6 juni 2019 ter inzage. Op maandag 6 mei is er een inloopavond in Lelystad.

Windplan Groen is onderdeel van het Regioplan Windenergie. Het Regioplan is tot stand gekomen in samenspraak met de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde, provincie Flevoland en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Het plan legt vast in welke 4 deelgebieden de initiatiefnemers een samenhangend plan voor een windenergiepark kunnen ontwikkelen.

Ter inzage

Op dit moment ligt het ontwerp inpassingsplan voor Windplan Groen ter inzage. U kunt het ontwerp-inpassingsplan, de ontwerp-vergunningen, de MER (Milieueffectrapportage) en andere onderliggende stukken bekijken op de website van Bureau Energieprojecten.

Op papier kunt u deze stukken inzien op:

  • Gemeentehuis Lelystad, Stadhuisplein 2
  • Gemeentehuis Dronten, De Rede 1

Op de website van Bureau Energieprojecten kunt u ook lezen hoe u een zienswijze kunt indienen.

Inloopbijeenkomsten

Het ministerie van EZK organiseert samen met de initiatiefnemer inloopbijeenkomsten over het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen. In Lelystad vindt deze bijeenkomst plaats op: 6 mei, congrescentrum de Pijler, Ketelmeerstraat 90, Lelystad (19.00 tot 21.00 uur).

De overige bijeenkomsten vinden plaats op:

  • 8 mei, Hotel Lands End, Vossemeerdijk 23, Ketelhaven (19.00 tot 21.00 uur)
  • 15 mei, zaal Open Hof, De Zuid 2, Dronten (19.00 tot 21.00 uur)
  • 16 mei, kerk- en zalencentrum De Voorhof, Akkerhof 3, Biddinghuizen (19.00 tot 21.00 uur)

Vooraf aanmelden voor deze bijeenkomsten is niet nodig, u kunt tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen. Tijdens de inloopbijeenkomsten vindt u informatie over het project en de procedure. Er zijn medewerkers vanuit meerdere organisaties (zoals ministerie van EZK, lokale overheden, Windkoepel Groen en onderzoeksbureaus) aanwezig aan wie u gerichte vragen kunt stellen.

Vervolg

De zienswijzen en reacties die komen op het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerp-vergunningen worden betrokken bij het vaststellen van het definitieve inpassingsplan en de definitieve vergunningen. Alle zienswijzen worden beantwoord in een Nota van Antwoord. Het definitieve inpassingsplan en de definitieve vergunningen worden samen met de Nota van Antwoord ook ter inzage gelegd. Naar verwachting gebeurt dit na de zomer. Dit wordt dan aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen, de website van Bureau Energieprojecten, website en nieuwsbrief van de initiatiefnemer en op onze website. U kunt indien gewenst, tegen het definitieve inpassingsplan en/of de definitieve vergunningen nog beroep instellen bij de Raad van State. Dit kan alleen als u nu een zienswijze indient en belanghebbende bent.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op de website: www.windplangroen.nl.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...