Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lelystad neemt deel aan innovatieprogramma ‘Inclusieve wijk - Langer Thuis’

Geplaatst: 14-5-2019

Lelystad is een van de 24 gemeenten die met een wijk geselecteerd zijn voor deelname aan het innovatieprogramma ‘Langer thuis – Inclusieve wijk’, een initiatief van Platform 31 en het G40 stedennetwerk. Daarin staat de vraag centraal: hoe wijken geschikt te maken voor het langer zelfstandig wonen van alle inwoners, dus ook voor kwetsbare groepen. Centrada, Woonzorg Flevoland, Coloriet, Zorgkantoor Zilveren Kruis, het Overleg Senioren Organisaties Lelystad (OSOL) en gemeente Lelystad werken hierin samen.

Doel van het programma is om als lokale coalities onderling van elkaar te leren, voorbeelden te delen en samen uit te zoeken hoe je wijken geschikter maakt voor het langer zelfstandig wonen. In samenwerking met het G40-stedennetwerk zet Platform31 de schijnwerper op 24 woongebieden in het land. De geselecteerde Lelystadse wijk is een deel van de Boswijk, de buurten Wold, Kamp, Griend en Horst.

Focus

De focus binnen het programma ligt op de doelgroep ‘senioren’. Dit komt voort uit het rijksbeleid om ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Wethouder Wonen, Janneke Sparreboom: “Vorig jaar zijn we al gestart met de bewustwordingscampagne ‘Lang Zult u Wonen’. Dat gaat gepaard met tips hoe dit op een zo veilig en comfortabel mogelijke manier kan. Een logisch vervolg van deze campagne is de ondersteuning van mensen bij het nemen van maatregelen. Dit kan door het creëren van een sluitend aanbod, maar ook door ondersteuning te bieden bij het aanpassen van de eigen woning”.

Directeur-bestuurder Martine Visser van woningcorporatie Centrada: “Lelystad wil vorm en inhoud geven aan het begrip ‘levensloopbestendige wijk’. Samen onderzoeken we wat hiervoor nodig is. Denk aan soorten en typen woningen en de bereikbaarheid van voorzieningen die gericht zijn op zorg, welzijn en ontmoeting. Ook de inrichting van het openbaar gebied en de bereikbaarheid van winkels kunnen ervoor zorgen dat ouderen op een veilige en comfortabele manier langer thuis kunnen blijven wonen”.

Programmaduur

Het aanbod van Platform31 om een dergelijk proces te ondersteunen komt voor Lelystad op het juiste moment. Het programma ‘Langer thuis – Inclusieve wijk’ duurt twee jaar. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De vragen die met dit programma worden beantwoord sluiten naadloos aan op de vragen waar Lelystad voor staat. De gemeente hoopt zo, samen met de betrokken organisaties, een versnelling teweeg te brengen en een werkwijze te ontwikkelen die ook in andere wijken kunnen worden toegepast. Platform31 ondersteunt met inhoudelijke kennis en procesondersteuning.

Startbijeenkomst

Platform31 is een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Op 21 mei 2019 is er een startbijeenkomst met de 24 geselecteerde gemeenten die deelnemen aan het programma. Naast Centrada, Coloriet, Woonzorg Flevoland, Zorgkantoor Zilveren Kruis en het OSOL worden ook andere (wijk)organisaties betrokken om een bijdrage te leveren en mee te doen aan het programma.

Meer informatie over het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk is te vinden op de website van Platform31.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...