Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lelystad hervat tijdelijk de urgentieregeling voor huisvesting statushouders

Geplaatst: 22-5-2019

Het college van Lelystad gaat woningcorporatie Centrada vragen om voor het jaar 2019 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) toch urgentie te verlenen bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Heel specifiek gaat het dan om gevallen van gezinshereniging.

Voorlopige uitkomst

Het is de voorlopige uitkomst van een onderzoek naar de wijze waarop invulling kan worden gegeven aan de wettelijke taakstelling om statushouders (ook wel vergunninghouders genoemd) te huisvesten. Het onderzoek was nodig, vanwege het in november 2018 genomen besluit van de gemeenteraad om vergunninghouders uit te sluiten als urgent te huisvesten doelgroep. Het zou de wachttijd voor andere woningzoekenden bij Centrada te zeer vergroten.

Voor 2020 en volgende jaren wil het college -om tegemoet te komen aan de wens van de meerderheid van de raad-  zoeken naar andere oplossingen om te voldoen aan de jaarlijkse taakstelling die de gemeente krijgt opgelegd. 

Taakstelling 2019

De taakstelling voor Lelystad voor 2019 is 54 personen. Om aan deze taakstelling in 2019 te kunnen voldoen, ziet het college geen andere oplossing dan het hervatten van de urgentieregeling. Omdat het gaat om mensen die wachten op hereniging met gezinsleden die al in Lelystad wonen, kunnen zij in Lelystad worden gehuisvest zonder dat de wachttijden voor andere woningzoekenden oplopen. Voor elke benodigde woning komt immers weer een andere woning vrij.

Alternatieve invulling vanaf 2020

Voor 2020 gaat de gemeente – buiten de urgentieregeling om - op zoek naar alternatieven om de groep te huisvesten vergunninghouders aan een woning te helpen. De gemeente wil daarover afspraken maken met Centrada en andere particuliere verhuurders. De door hen te realiseren en te beheren tijdelijke woningbouw in de vorm van zogenoemde short-stay en mid-stay voorzieningen is een van de beoogde oplossingen.

Bij transformatie van kantoorpanden naar woningen, zoals in het Lelycentre, is het de bedoeling afspraken te maken over het beschikbaar stellen van woningen voor vergunninghouders. Gemeente en Centrada werken nog aan maatregelen die de doorstroming in de sociale huurwoningmarkt bevorderen. Daarvan profiteren alle woningzoekenden. De oplevering van enkele honderden nieuw gebouwde sociale huurwoningen in 2019 en 2020 levert daar al een flinke bijdrage aan. Daarnaast spant de gemeente zich in om de uitstroom uit instellingen regionaal anders te verdelen en daarmee de druk op de huurmarkt in Lelystad te verminderen.

‘Wensen en bedenkingen’

Het college van Lelystad legt de resultaten van haar onderzoek, de daaruit getrokken conclusie en voorgestelde maatregelen voor  ‘wensen en bedenkingen’ voor aan de gemeenteraad.