Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Informatie over vervolgsessie 'Excellent Wonen'

Geplaatst: 2-5-2019

Op dinsdagavond 14 mei wordt er door de gemeenteraad een Oordeelsvormende sessie georganiseerd over ‘Excellent Wonen’ met daarbij het onderwerp ‘Noordzoom’, aanvang 19.00u tot 21.00u.

Omdat er veel publieke belangstelling is voor dit onderwerp, organiseert de gemeenteraad een dubbele sessie (2 x 50 minuten), waarbij de eerste sessie wordt vrijgemaakt voor inspraak.

Sessie 19.00 – 19.50u Inspraak

  • Een aantal belanghebbenden heeft zich verenigd in een groep. Deze groep heeft aangegeven dat zij willen inspreken; zij krijgen als eerste het woord om 19.00u. met een spreektijd van 5 minuten.
  • Indien er daarna individuele insprekers zijn, krijgen deze de gelegenheid om in te spreken met een spreektijd van 2 minuten per persoon. Hierbij wordt de volgorde van aanmelden gehanteerd. Wilt u inspreken? Aanmelden is noodzakelijk via griffie@lelystad.nl
  • De laatste 10 minuten kunnen de raadsleden vragen stellen aan en overleggen met de insprekers.

Sessie 20.00-20.50u Overleg Raad en College
Tijdens de tweede sessie is er gelegenheid voor overleg tussen de raadsleden en het college. Publiek is uiteraard van harte welkom en kan plaatsnemen op de tribune, inspreken is niet meer mogelijk.

Door deze werkwijze aan te houden, verwacht de gemeenteraad dat ieder zo veel mogelijk in de gelegenheid wordt gesteld om een bijdrage te leveren aan een goed overleg.  Overigens kunnen inwoners en belanghebbenden vooraf hun bijdrage schriftelijk delen met de gemeenteraad via griffie@lelystad.nl; de inbreng wordt doorgestuurd naar alle raadsleden. Kunt u er niet bij zijn op deze avond? De sessie kan ook online gevolgd worden via deze site.

Heeft u vragen over dit onderwerp, dan verzoeken we u contact op te nemen met raadsadviseur Bianca Noordman, tel. 06-81932595, zij helpt u graag verder.