Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

College geeft ontwerp Kustvisie 2030 vrij voor inspraak

Geplaatst: 8-5-2019

In het Raadsprogramma “Lelystad, een sprong voorwaarts” wordt ingezet op de verdere toeristische en recreatieve ontwikkeling van de Lelystadse kust in samenwerking met andere overheden, het bedrijfsleven, ministeries, de regio en de MRA. De ontwikkeling van de kust is een speerpunt van het college. De kust inspireert tot aantrekkelijke vergezichten, maar ook tot uiteenlopende visies. De afgelopen jaren hebben diverse overheden en organisaties ontwikkelingen in gang gezet die invloed hebben op het kustgebied. De Kustvisie biedt duidelijkheid aan en houvast voor andere overheden en ontwikkelende partijen over de beoogde ontwikkelingsrichting van gemeente Lelystad voor de kustzone. De ontwerp Kustvisie wordt nu vrijgegeven voor inspraak voor zes weken.

In de geest van de nieuwe Omgevingswet is samen met andere overheden, ontwikkelingspartners, belanghebbenden en geïnteresseerden de Kustvisie voorbereid. Met het vrijgeven van de ontwerp Kustvisie worden betrokkenen voor zes weken nogmaals in de gelegenheid gesteld om input te leveren. Vervolgens zal de Kustvisie worden vastgesteld door de gemeenteraad, niet als juridisch bindend instrument, maar als breed gedragen bouwsteen voor de Omgevingsvisies van gemeente, provincie en rijk. Met de Kustvisie ontstaat een duidelijk kader voor de samenhangende ontwikkeling van de kust en tevens een breed gedragen document om de gemeentelijk lobby vorm en inhoud te geven.

Kustvisie geeft kaders aan

Lelystad heeft een lange kustlijn die zich uitstrekt van de Oostvaardersplassen in het zuidwesten tot voorbij de Maximacentrale in het noordoosten en Enkhuizen in het noordwesten. Een unieke omgeving van hoge kwaliteit en met grote mogelijkheden. De Kustvisie vormt het kader voor de integrale, samenhangende ontwikkeling van de kustzone. De opgaven op het gebied van waterveiligheid, zoetwater, ruimtelijke adaptatie, natuurontwikkeling, energietransitie en infrastructuur zijn belangrijk en urgent. In de kustvisie is de mogelijkheid geboden om deze opgaven geïntegreerd te benaderen. De ontwikkeling van de kust biedt goede kansen voor de ontwikkeling van Lelystad. Door gezamenlijk de opgaven in samenhang te beschouwen en uit te voeren kunnen er synergie-effecten worden nagestreefd en is de kans groter dat er voor de gebiedsontwikkeling de grootste meerwaarde ontstaat.

Terinzagelegging

De Kustvisie, inclusief de plankaart is met ingang van donderdag 9 mei 2019 gedurende een periode van zes weken voor iedereen in te zien bij de informatiebalie in de hal van het Stadhuis aan het Stadhuisplein 2 te Lelystad. Het Stadhuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur, op donderdagavond van 18:00 tot 20:00 uur. Tevens zijn Kustvisie (20 Mb) en plankaart hier digitaal te raadplegen.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...