Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Juni

Nieuwsoverzicht

Alle schoolbesturen van Lelystad hebben de deuren op donderdag 20 juni 2019 wijd open gezet, maar liefst 150 belangstellenden hebben een dagje mogen meelopen in het Lelystadse onderwijs. Het doel van deze dag was mensen enthousiasmeren voor het beroep leerkracht, om zodoende het steeds nijpender wordende lerarentekort het hoofd te kunnen bieden. De meeloopdag in het onderwijs werd officieel geopend door wethouder onderwijs Elly van Wageningen op OBS de Finnjol.

Geplaatst: 21-6-2019

Op vrijdag 31 mei 2019 is de meicirculaire 2019 gepubliceerd, waarin er een fors aantal wijzigingen worden doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben effect op de reeds vastgestelde programmabegroting 2019, het jaarrekeningresultaat en de meerjarenraming 2020 – 2023.

Geplaatst: 20-6-2019

Het college informeert de raad over de ontwikkelingen in het Stadshart en de korte en lange termijn maatregelen die genomen worden om de winkelleegstand tegen te gaan.

Geplaatst: 19-6-2019

De afgelopen maanden is er onder de projectnaam ‘Lelystad Next Level’ gewerkt aan plannen voor de toekomst van Lelystad. Een stad met een sterke identiteit die toekomstgericht ontwikkelt en op duurzame wijze kansen creëert. Een stad waar bewoners dromen durven waar te maken.

Geplaatst: 19-6-2019

Gemeente Lelystad heeft als een van de eerste gemeenten in Nederland van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een oorkonde ontvangen voor het op orde hebben van het systeem en proces voor het vastleggen van gegevens in het Basisregistratiesysteem Ondergrond (BRO). Het gaat hierbij onder meer over welke grondsoort waar voorkomt en over metingen van de grondwaterstand. Lelystad dient als voorbeeld voor andere overheden die met de BRO beginnen.

Geplaatst: 19-6-2019

De start van de bouw van de campus Porteum is dinsdag 18 juni 2019 feestelijk gevierd op het bouwterrein aan de Middenweg. Wethouder Ed Rentenaar, bestuurder van de Stichting Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL) Barry Lommen en architect Dirk Jan Postel van Kraaijvanger Architecs hebben het bouwbord onthuld. Hiermee is begonnen met de start van de bouw van de onderwijscampus Porteum.

Geplaatst: 19-6-2019

Op 18 juni ondertekenden wethouder Janneke Sparreboom, Martine Visser, directeur-bestuurder Centrada, Folkert Leijten, directeur Leyten en Hein Trebbe jr. directeur Trebbe de koopovereenkomst voor de grond onder 30 sociale en 55 beleggershuurwoningen in Kop De Veste in Lelystad.

Geplaatst: 19-6-2019

Het college heeft de concept jaarstukken 2018 (jaarrekening 2018 en jaarverslag 2018) dinsdag 11 juni aan de raad aangeboden. Met de Kaderbrief 2020 was de raad al geïnformeerd over het voorlopig te bestemmen rekeningresultaat 2018. Nagekomen posten hebben tot een aantal wijzigingen geleid. Het te bestemmen rekeningresultaat 2018 komt hiermee uit op een bedrag van € 7.162.000. De raad geeft vervolgens aan waar het rekeningresultaat voor wordt ingezet.

Geplaatst: 19-6-2019

Inwoners van Lelystad die voor de zomervakantie hun paspoort of ID-kaart (reisdocument) moeten vernieuwen, gaan hiervoor naar Burgerzaken. De gemeente adviseert op tijd een afspraak te maken.

Geplaatst: 19-6-2019

Met een reünie, een cultureel café, een lopend buffet van Samen en Sociaal en een ‘bonte’ avond in de theaterzaal met artiesten, vierde CKV Kubus haar 40ste verjaardag.

Geplaatst: 18-6-2019

Burgemeester Ina Adema heeft vrijdag 14 juni 2019 de avondvierdaagse feestelijk ingehaald. De 49ste editie van de avondvierdaagse in Lelystad, traditioneel direct naar Pinksteren, was weer een groot feest voor de ruim 5.000 lopers en rolstoelers. Het evenement is daarmee volgens de Koninklijke Wandel Bond Nederland het grootste wandelevenement in de regio.

Geplaatst: 17-6-2019

De economie van de Metropoolregio Amsterdam groeit in 2019 naar verwachting met 2,8 procent. In 2020 zal dat 2,3 procent zijn. Almere-Lelystad maakt als deelregio deel uit van de metropoolregio en draagt in belangrijke mate bij aan de voorziene economische groei.

Geplaatst: 17-6-2019

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...