Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Feestelijke afsluiting project Plustijd bij basisscholen De Vuurtoren en Ichthus

Geplaatst: 27-6-2019

Woensdag 26 juni hebben 20 kinderen van de basisscholen De Vuurtoren en Ichthus met succes hun Plustijdtraject afgerond. Wethouder John van den Heuvel was aanwezig tijdens deze vrolijke en feestelijke bijeenkomst in het schoolgebouw aan de Middelgronden. Als afsluiting kregen alle kinderen een certificaat, uitgereikt door wethouder John van den Heuvel.

De kinderen hadden voor deze gelegenheid samen met de Plustijdleerkracht een prachtig lied gemaakt en lieten aan hun ouders en aan de wethouder zien en horen wat zij bij Plustijd hebben geleerd rondom het thema : “ruimtelijk”. De bijeenkomst werd gezellig afgesloten met een hapje en een drankje. Wethouder John van den Heuvel: “De betrokkenheid van de school, de leerlingen, de ouders en de begeleiders is een belangrijke voorwaarde om een Plustijdtraject te laten slagen. Van de kinderen vraagt het extra inspanning, omdat zij na schooltijd verder gaan om de extra leertijd te volgen. Het is goed om te zien dat zij dit met veel plezier doen.”

Plustijd ondersteunt de kinderen bij een succesvolle schoolloopbaan

Vijftien basisscholen uit Lelystad krijgen verlengde leertijd aangeboden door de gemeente Lelystad. Plustijd is opgezet voor leerlingen van groep 4 tot en met 7 van het basisonderwijs en biedt kinderen een grotere kans op een succesvolle schoolloopbaan. Plustijd is een project waarbij op niet-schoolse wijze door leerkrachten met leerlingen in kleine groepen wordt gewerkt aan taal, rekenen, begrijpend lezen en bovenal samenwerken. Ook komen er soms gastsprekers en gaan de kinderen naar gastbedrijven, zodat ze in aanraking komen met verschillende beroepen en voorbeeldrollen. Mede hierdoor krijgen zij meer plezier in het leren en groeit hun motivatie en zelfvertrouwen. Dit is belangrijk voor de kinderen om een goede start te kunnen maken op het voortgezet onderwijs en dit ook vol te houden. Zo krijgen zij de kans zich optimaal te ontwikkelen, wat hen later weer goede kansen geeft op de arbeidsmarkt.

Vijftien basisscholen nemen deel aan Plustijd

De basisscholen die deelnemen aan Plustijd zijn: De Vuurtoren, De Brink, Finnjol, Ichthus, Driestromenland, de Poolster, de Optimist, de Lepelaar en de Albatros, Al-Ihsaan, De Grundel, De Wildzang, Het Mozaiek, Laetare en de Triangel. Het Studiecentrum Lelystad verzorgt de lessen in het kader van Plustijd.