Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

College vraagt raad in te stemmen met krediet ondergrondse restafvalcontainers en keuze te maken in manier gratis ophalen grof afval

Geplaatst: 6-6-2019

Het invoeren van het nieuwe inzamelen van het huishoudelijk afval in Lelystad gaat een volgende fase in. De aanbesteding voor de aanschaf en het plaatsen van de ondergrondse restafvalcontainers is afgerond. Het college van Lelystad vraagt nu de gemeenteraad hiervoor een krediet van € 1.465.000 beschikbaar te stellen. Tegelijkertijd vraagt het college aan de raad om een voorkeur uit te spreken voor een van de drie voorgestelde varianten voor het gratis ophalen van grof afval. De voorkeur van het college gaat uit naar de variant waarbij inwoners twee dagen in de week op afspraak gratis hun grof afval kunnen laten ophalen door HVC.

Kosten

Voor het leveren en het plaatsen van de ondergrondse containers is een openbare aanbesteding geweest. De totale kosten van € 1.465.000 voor de aanschaf en het plaatsen van de ondergrondse containers worden verdeeld over een aantal jaren. De jaarlijkse lasten komen daarmee neer op € 113.000 en worden gedekt uit de opbrengsten van de afvalstoffenheffing. Door de ervaring opgedaan in andere gemeenten is bekend dat er beter gescheiden gaat worden. Dat wil zeggen dat er meer papier, meer PMD wordt ingezameld (meer opbrengsten) en minder restafval (lagere verbrandingskosten). De afvalstoffenheffing zal hierdoor naar verwachting niet stijgen.

Grof afval

De gemeenteraad heeft eerder aangegeven dat zij grof afval gratis wil laten ophalen in Lelystad. Het gratis ophalen is een onderdeel van een mix aan maatregelen die het plaatsen van grof afval naast de containers moet voorkomen. Grof afval (zoals bankstellen, matrassen, tuinstoelen, vloerbedekking, kasten) naast ondergrondse containers veroorzaakt overlast, zwerfafval en hoge kosten voor het ophalen en reinigen. Het college legt de gemeenteraad drie varianten voor, waarbij eenmaal of tweemaal per week op vaste dagen en op afspraak grof afval aan huis door HVC wordt opgehaald. Een derde variant is het wekelijks ophalen van grof afval via een vaste route. Voor alle 3 de varianten geldt dat de kosten voor rekening van de gemeente zijn.

Voorkeur college

De voorkeur van het college gaat uit naar de variant waarbij grof afval op 2 vaste dagen per week op afspraak gratis aan huis wordt opgehaald door HVC. Hiermee biedt de gemeente service aan inwoners om hun grof afval makkelijker kwijt te kunnen en om bijplaatsingen te voorkomen. Het is aan de gemeenteraad om een keuze te maken uit deze 3 voorstellen en te bepalen hoeveel kosten in de afvalstoffenheffing worden opgenomen. Als blijkt dat de gekozen variant in de praktijk niet het gewenste effect heeft, dan kan de gemeente het gratis ophalen van grof afval nog aanpassen. Voorlopig blijft de gemeente ook de gratis aanhangwagenservice aanbieden, waarmee inwoners zelf grof afval gratis naar het afvalbrengstation aan de Zeeasterweg 40c kunnen brengen.

Mix aan maatregelen

Naast het gratis ophalen van grof afval stelt het college aanvullende maatregelen voor om de overlast van grof afval naast de containers te voorkomen. Zo stelt het college voor om zodra buurten gaan starten met het nieuwe inzamelen, handhavers prioriteit te laten geven aan het controleren van afval in de minicontainers bij huis en bij verkeerd gebruik mensen hier op aan te spreken. Verder stelt het college voor om afvalcoaches te trainen in het geven van voorlichting over het scheiden van afval en hen in te zetten wanneer buurten van start gaan. Tot slot worden inwoners via een nieuwsbrief en artikelen in de media geïnformeerd over het (beter) scheiden van afval. Met het gratis ophalen van grof afval, de acties van handhavers, de voorlichting door afvalcoaches en de communicatie via nieuwsbrief en media wordt vormgegeven aan de mix aan maatregelen.

Locaties

De precieze locatie van de ondergrondse containers wordt besproken met de direct omwonenden. Voor een deel van de wijken is dit inmiddels gebeurd. De verwachting is dat in oktober alle locaties met de direct omwonenden zijn doorgesproken. Vanaf september start het plaatsen van de ondergrondse containers in de eerste wijken. Het nieuwe inzamelen kan dan vanaf oktober fasegewijs worden ingevoerd.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...