Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Wethouder Van den Heuvel bezoekt Humanitas Thuisadministratie

Geplaatst: 5-7-2019

Wethouder John van den Heuvel (van onder meer Armoede en Schuldhulpverlening) heeft donderdag 4 juli 2019 een bezoek gebracht aan Humanitas Thuisadministratie. Bij deze bijeenkomst waren ook vrijwilligers, deelnemers en coördinatoren aanwezig. Met elkaar ontdekten ze wat Humanitas Thuisadministratie precies doet en hoe waardevol deze activiteit is. Als afsluiting is benadrukt hoe belangrijk het werk is wat de vrijwilligers voor Humanitas Thuisadministratie doen in Lelystad en dat dit wordt voortgezet.

Onafhankelijkheid

Het bezoek op die 4 juli, de dag dat Amerika Independence Day viert, begon met een vergelijking naar de onafhankelijkheid van ieder mens. Onafhankelijkheid betekent vrijheid en soms worden mensen belemmerd in hun vrijheid. Wat doet het met mensen wanneer ze worden belemmert in hun (financiële) vrijheid? Gedurende het tweede gedeelte van de middag, werd een praktijksituatie nagebootst, waarbij alle aanwezigen in de rol van vrijwilliger, deelnemer of coördinator kropen. Door in deze rol te kruipen werd ervaren hoe het is om een van die anderen te zijn, hoe men zich voelt ten opzichte van die ander en wat men van die ander nodig heeft. Hierdoor kon iedereen zich goed inleven in de situatie van de ander en dit leverde mooie gesprekken op!

Ondersteuning

Vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie met meer dan 80 afdelingen door heel Nederland. Jaarlijks ondersteunen ruim 25.000 vrijwilligers meer dan 75.000 deelnemers. Dit doet Humanitas op meerdere gebieden, namelijk eenzaamheid, verlies, opvoeden, opgroeien, detentie en thuisadministratie. In alle gevallen biedt een vrijwilliger steun aan iemand die om wat voor reden dat ook grip op zijn of haar leven is kwijtgeraakt. Wat de ondersteuning van Humanitas bijzonder maakt, is dat de vrijwilliger bij je thuis komt. De deelnemer krijgt ondersteuning van een vrijwilliger, totdat de deelnemer weer grip heeft op zijn of haar leven.

Weer grip krijgen op financiële situatie

Humanitas Thuisadministratie komt bij mensen thuis om te zorgen dat mensen weer rust kunnen gaan ervaren. De vrijwilliger probeert samen met de deelnemer ervoor te zorgen dat mensen weer grip krijgen op hun financiële situatie en dat zo houden. De vrijwilligers worden geschoold om op een positieve manier te coachen. Deze aanpak vindt Humanitas belangrijk, omdat dat op langere termijn effectiever blijkt. Doordat de vrijwilliger bij mensen thuis komt, worden ook signalen opgevangen van mogelijk andere problematiek. Een van de deelnemers vertelde dat ze naast Thuisadministratie ondersteuning kreeg van Homestart. De ondersteuning van Humanitas gaat verder dan alleen geldzaken.

Schulddienstverlening

Humanitas Thuisadministratie maakt in Lelystad deel uit van de totale schulddienstverlening samen met IDO Schuldhulpverlening en Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF). Het afgelopen jaar heeft Humanitas Thuisadministratie intensief de samenwerking opgezocht met deze partijen en dit krijgt steeds meer vorm. Humanitas biedt preventieve ondersteuning om ervoor te zorgen dat iemand geen gebruik hoeft te maken van een schuldhulpverleningstraject en biedt ook ondersteuning nadat iemand schuldenvrij is.

Voor meer informatie: www.humanitas.nl.