Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bouwstraten Warande veranderen in definitieve bestrating

Geplaatst: 31-7-2019

Na de zomervakantie begint aannemingsbedrijf De Wilde met de aanleg van parkeerplaatsen, trottoirs etc. in Warande. Direct na de bouwvak worden afspraken gemaakt over de volgorde van het werk. Door de voortgang in de woningbouw is het mogelijk om de Zilverschoonlaan/Penningkruidstraat (vanaf de Wederiklaan), de Parnassialaan (inclusief delen van Boterbloemhof en Dotterbloemhof) en de Wederiklaan langs het Olmenpark definitief in te richten. Hiermee veranderen ook de laatste bouwstraten in het zuidwestelijke deel van het eerste deelplan in Warande in de definitieve bestrating.

Bouwstraten

Nog niet overal in Warande kan de weg definitief worden ingericht. Op enkele plekken (Zeepkruidstraat, Waterkersstraat, Zonnedauwlaan) worden in opdracht van particulieren of projectontwikkelaars nog woningen gebouwd. Deze kavels blijven voorlopig via bouwstraten bereikbaar. De kans op schade aan verhardingen door zwaar vrachtverkeer is groot en daarom pakt de gemeente de definitieve afwerking van deze straten later op. Wel zullen de meest noodzakelijke reparaties plaatsvinden, zodat hinder en overlast tot een minimum worden beperkt. Gemeente Lelystad kijkt verder naar maatregelen om de door het vrachtverkeer te volgen bouwroutes te verduidelijken en/of het verkeer aanwijzingen te geven.

Bomen en struiken

Waar aannemer De Wilde de komende maanden de straatwerkzaamheden heeft uitgevoerd, worden aansluitend – in het najaar - de bermen, aangrenzende groenstroken, etcetera voorzien van bomen en/of struiken.