Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Start zienswijzeprocedure wijziging Luchthavenbesluit Lelystad

Geplaatst: 9-1-2019

De ministerraad heeft eind december 2018 ingestemd met het verder in procedure brengen van het ontwerpbesluit tot wijzing van het Luchthavenbesluit Lelystad. Vanaf vrijdag 11 januari tot en met donderdag 21 februari 2019 kunnen zogenoemde ‘zienswijzen’ worden ingediend over dit besluit en op de onderliggende (geactualiseerde) milieueffectrapportage (MER).

Informatiebijeenkomsten

Gedurende de zienswijzeperiode organiseert de rijksoverheid informatiebijeenkomsten in de zes meest betrokken provincies.  De infobijeenkomst in Flevoland is op dinsdag 5 februari van 18.00 – 21.30 uur in het Agora Theater. U kunt zich hier aanmelden. 

Meer informatie over het ontwerpbesluit, de zienswijzeprocedure en de informatiebijeenkomsten leest u in de Kennisgeving Ontwerpbesluit tot Wijziging Luchthavenbesluit Lelystad.