Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

‘Mensen maken de buurt’ in Stadseiland

Geplaatst: 29-1-2019

Bewoners van Stadseiland hebben de ingang van hun wijk vanaf Jol verfraaid. Aan beide kanten van het (fiets)pad zijn plantvakken aangebracht. Bewoners hebben samen beplanting uitgezocht en deze onlangs geplant. Door het aanleggen van borders is deze ingang van de wijk verfraaid en het aanzicht verbeterd. In 2016 hebben bewoners vanuit Mensen Maken de Buurt ook al beplanting aangebracht bij de ingang van Stadseiland. Toen is dat gedaan bij de ingang van de Westerdreef.

Achtergrond

De ingang van Stadseiland vanaf Jol was bewoners al langer een doorn in het oog. Daarom hebben zij de handen ineengeslagen en gekeken hoe zij de ingang van hun wijk konden verfraaien. Zij hebben vervolgens met elkaar het plan bedacht, dit met de gemeente verder uitgewerkt en daarna gezorgd voor de goede uitvoering. Ook het onderhoud van het groen wordt samen gedaan. Wethouder Nelly den Os: “Dit initiatief is een prachtig voorbeeld van bewoners die samen zorgen voor een plezierige woon- en leefomgeving. Al eerder heeft een aantal bewoners van Stadseiland gezorgd voor een nette entree van de wijk vanaf de Westerdreef. Ik ben trots op dit soort initiatieven: de wijk heeft een nette uitstraling, de saamhorigheid is vergroot en de sociale contacten zijn verbeterd: een mooi voorbeeld van Mensen Maken de Buurt”.

Mensen Maken de Buurt

Met de campagne ‘Mensen Maken de Buurt’ ondersteunt gemeente Lelystad initiatieven van, voor en door de buurt. Alle ideeën die zorgen voor een fijne buurt én waar bewoners zelf een bijdrage aan leveren, zijn welkom. In Mensen Maken de Buurt wordt nauw samengewerkt met partners en organisaties in de wijk en wordt meegedacht over hoe bewoners zelf hun idee kunnen realiseren.

Goede ideeën, klein of groot, kunnen gemaild worden naar mensenmakendebuurt@lelystad.nl of telefonisch gemeld bij de ideeënmakelaar of bewonersconsulent via nummer 14-0320. Ook kan het idee ingediend worden op de website. Hier is ook meer informatie te vinden over de campagne en over lopende projecten in de stad. Of bekijk het filmpje van Mensen Maken de Buurt.