Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Lelystad rekent in zienswijze Airport op consistent beleid van het Rijk

Geplaatst: 13-2-2019

De gemeenteraad van Lelystad heeft bij overgrote meerderheid ingestemd met de zienswijze op het ter inzage liggende ontwerpwijzigingsbesluit Luchthavenbesluit Lelystad. De gemeente rekent na het eerder doorlopen zorgvuldige proces aan de Alderstafel en de afspraken die in dat kader zijn gemaakt op consistent beleid van het Rijk.

Steun van college en raad

College en raad steunen de door de minister uitgezette lijn om een zorgvuldig en maatschappelijk gedragen proces te doorlopen, waarna op basis van alle relevante informatie en afweging van belangen besluitvorming kan plaatsvinden.

In die afweging is het belangrijk dat ook de zienswijze van Lelystad wordt meegenomen.

Brief aan de minister

Het pleidooi voor een spoedige openstelling van de luchthaven voor groot commercieel verkeer, is als volgt in de brief aan de minister geformuleerd: “Wij realiseren ons dat de besluitvorming onder tijdsdruk staat, maar vragen u om zich tot het uiterste in te spannen om een volgend uitstel van uitbreiding van luchthaven Lelystad te voorkomen. Voor Lelystad en de regio is de doorontwikkeling en openstelling van de luchthaven van groot belang. Het biedt unieke kansen voor de economische groei van de regio. Bovendien draagt het bij aan het nationale belang.”

De volledige zienswijze van de gemeente Lelystad kunt u hier lezen.