Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Inwoners Lelystad worden gevraagd voor deelname aan woningmarktonderzoek

Geplaatst: 27-2-2019

Ongeveer 3000 mensen in Lelystad ontvangen binnenkort het verzoek om mee te werken aan een regionaal onderzoek naar trends en ontwikkelingen op de woningmarkt. Het onderzoek vindt plaats in 31 gemeenten die samen één woningmarktregio vormen binnen de Metropoolregio Amsterdam. Het doel van het onderzoek is het in beeld brengen van de opbouw van de woningvoorraad, hoe en door wie deze wordt bewoond, de verhuiswensen van huishoudens en de daadwerkelijke verhuisbewegingen binnen deze regio.

Om te zorgen dat de in- en doorstroming op de woningmarkt functioneert, dat deze aansluit op de economische ontwikkeling en dat de woonproducten blijven passen bij de demografische opbouw van de regio, is het van belang te weten welke verhuiswensen mensen hebben, waar de knelpunten in de doorstroming zitten en wat de werkelijke verhuisstromen binnen de Metropoolregio Amsterdam zijn.

Steekproef

Voor de peiling worden in totaal 200.000 huishoudens benaderd, waarvan 3.000 in Lelystad. De 3.000 Lelystedelingen in de leeftijd van 18 jaar en ouder worden door middel van een steekproef uit het bevolkingsregister geselecteerd. Zij ontvangen in het voorjaar een uitnodiging tot deelname aan de enquête. Het vragenformulier kan zowel schriftelijk als online worden ingevuld.

Het college van Lelystad hoopt op een bereidwillige medewerking van de te benaderen personen bij het beantwoorden van de enquêtevragen.

Kosten

Het is de tweede keer dat het onderzoek ‘Wonen in Metropoolregio Amsterdam (WiMRA)’ met de gehele MRA plaatsvindt. De resultaten van het eerste in 2017 uitgevoerde onderzoek, samengevat in een factsheet kunt u nalezen op de website van Metropoolregio Amsterdam. Het onderzoek wordt gefinancierd door de jaarlijkse algemene Lelystadse bijdrage aan de Metropoolregio Amsterdam.