Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gemeente onderzoekt ervaring van cliënten met Wmo

Geplaatst: 21-2-2019

Op 21 februari 2019 start de gemeente Lelystad met het cliëntervaringsonderzoek in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In dit onderzoek wordt gebruikers van Wmo voorzieningen gevraagd naar hun ervaringen met de Sociaal wijkteams en de ondersteuning die ze ontvangen. De gemeente Lelystad vraagt 1.500 Wmo cliënten naar hun ervaring.

Waarom?

De  gemeente is op grond van de Wmo verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Het is voor de gemeente van belang te weten wat de ervaringen van de inwoners zijn met de Wmo en te weten wat goed gaat of wat minder goed gaat en verbeterd kan worden. 

In de tweede helft van 2019 worden de resultaten van de onderzoeken bekend gemaakt via de gemeentelijke website (www.lelystad.nl) en de lokale media.