Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gemeente onderzoekt ervaring van cliënten met Jeugdhulp

Geplaatst: 21-2-2019

Op 21 februari 2019 start de gemeente Lelystad met het cliëntervaringsonderzoek in het kader van de Jeugdhulp. In dit onderzoek wordt gebruikers van Jeugdhulp gevraagd naar hun ervaringen met het Centrum Jeugd en Gezin en de ondersteuning die ze ontvangen. De gemeente Lelystad vraagt zo’n 800 jeugdigen en hun ouder(s)/verzorgers naar hun ervaringen.

Waarom?

De gemeente is op grond van de Jeugdhulp verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te (laten) voeren. Het is voor de gemeente van belang te weten wat de ervaringen van de inwoners zijn met de Jeugdhulp en te weten wat goed en minder goed gaat en wat verbeterd kan worden. 

In de tweede helft van 2019 worden de resultaten van de onderzoeken bekend gemaakt via de gemeentelijke website (www.lelystad.nl) en de lokale media.