Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Luchthavenfonds volledig benut voor leefbaarheidsprojecten

Geplaatst: 4-12-2019

Het geld voor subsidies uit het Luchthavenfonds is nagenoeg op. Gemeente Lelystad, provincie Flevoland en Lelystad Airport hadden dit fonds in het leven geroepen met als doel om duurzaamheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling op en rond Lelystad Airport te stimuleren. Na afhandeling van een lopende subsidieaanvraag zijn de middelen voor subsidie uitgeput. Hiermee is vanuit het Luchthavenfonds geen subsidie meer beschikbaar.

Subsidies verstrekt

In de afgelopen twee jaar zijn middelen uit het fonds ten goede gekomen aan de (leefbaarheid in de) omgeving van de luchthaven. Zo is subsidie verstrekt voor duurzaamheidsprojecten van De Lelystadse Boer en aan de inrichting van de leefomgeving van omwonenden van de luchthaven.

Afhandeling

De werking van de Subsidieregeling Luchthavenfonds eindigt formeel per 30 juni 2020. Lopende aanvragen en verplichtingen worden nog afgehandeld. Verder is er vanuit het Luchthavenfonds geen subsidie meer beschikbaar.