Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bouw in Warande kan doorgaan!

Geplaatst: 19-12-2019

Er wordt veel gesproken over de stikstofproblematiek. U heeft onder meer in het nieuws kunnen zien dat boeren en bouwers protesteren. Het gaat hier om de Wet natuurbescherming Natura 2000 gebieden. De Oostvaardersplassen, die in de buurt van de stad liggen, zijn niet aangemerkt als stikstofgevoelig; het Natura 2000-gebied dat voor Lelystad het dichtst in de buurt ligt, is dan de Veluwe.

Geen sprake van overschrijding

Voor Warande is in 2016 voor het laatst een stikstofberekening gemaakt en dat was binnen de destijds geldende norm. De Raad van State heeft echter een streep gehaald door de toen geldende regelgeving: de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). Daardoor zijn nieuwe stikstofberekeningen nodig, met vertraging van nieuwbouwprojecten tot gevolg. Uit de recent voor Warande opgestelde berekeningen is naar voren gekomen dat geen sprake is van overschrijding van de vastgelegde drempelwaarde. Dat betekent dat voor de ontwikkeling van het eerste deelgebied van Warande (circa 1.650 woningen) een natuurbeschermingswetvergunning is verleend door provincie Flevoland. Bouwers en ontwikkelaars hoeven daarom voor bouwprojecten in het eerste deelgebied van Warande zelf geen vergunning meer aan te vragen en berekeningen te laten maken. De woningbouw in Warande kan door!

Samenwerking

Gemeente Lelystad werkt voor wat betreft de stikstofproblematiek nauw samen met de Provincie Flevoland die, in samenwerking met de rijksoverheid, de regie voert om ontwikkelingen vlot te trekken. Op de website van gemeente Lelystad is een speciale stikstofpagina aangemaakt met informatie over Lelystad, met links naar informatiepagina’s van Provincie Flevoland en het Rijk.