Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gedeelte van blauwe zone parkeerterrein Botter 13 wordt vergunningparkeren

Geplaatst: 28-8-2019

Het huidige blauwe zone-parkeerregime bij het parkeerterrein Botter 13 heeft voor de bewoners niet het gewenst effect opgeleverd om in de omgeving van hun woning te kunnen parkeren. De parkeerdruk overdag is nog steeds bijzonder hoog en zorgt nog steeds voor parkeeroverlast. Bewoners hebben daarom gevraagd om een gedeelte van het parkeerterrein aan te wijzen voor vergunninghouders. Het college komt de bewoners tegemoet door 12 van de in totaal 28 parkeerplaatsen aan te wijzen als vergunningparkeerplaatsen. Een meerderheid van de bewoners heeft de voorkeur gegeven aan vergunningparkeren.

Nog steeds overlast

Bewoners gaven al eerder aan dat zij last hebben van parkeerders die niet uit de wijk kwamen. Veelal betrof het bezoekers van het Stadshart, bedrijven of forensen. De gemeente Lelystad heeft toen het hele gebied aangewezen als blauwe zone. Bewoners konden toen parkeren met een parkeervergunning en voor de bezoekers een bezoekersvergunning kopen. Het instellen van de blauwe zone heeft echter niet het gewenste effect opgeleverd. Nog steeds is er parkeeroverlast.

Participatie

De bewoners hebben gevraagd om 12 parkeerplaatsen aan te wijzen als vergunningparkeerplaatsen. De overige 16 parkeerplaatsen blijven voor parkeren met een blauwe parkeerschijf, maximaal 2 uur, beschikbaar. Met het invoeren van het vergunningparkeren verwacht het college dat de parkeeroverlast weggenomen wordt en dat het woonplezier van de bewoners wordt verbeterd.

Publicatie

De besluiten zullen worden gepubliceerd in de digitale Staatscourant en de Flevopost. Indien er bezwaar wordt gemaakt op het besluit, zullen de bewoners hiervan op de hoogte worden gesteld. Het vergunningparkeren zal ingaan na de (bezwaar)periode van 6 weken.