Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bestemmingsplan en beeldregieplan Olmenkwartier ter inzage

Geplaatst: 5-4-2019

De gemeenteraad wil het nieuwe bestemmingsplan en beeldregieplan Olmenkwartier in Warande vaststellen. Volgens het nu geldende bestemmingsplan heeft het gebied al een bestemming waarmee woningbouw op deze locatie gerealiseerd kan worden. In het oude bestemmingsplan was hier alleen ruimte voor uitgifte van kavels voor particuliere woningbouw. Gezien de veranderende marktvraag is het woningbouwprogramma aangepast naar een mix aan woningen. Er is ruimte voor maximaal 150 woningen.

Inrichting Olmenkwartier

In het Olmenkwartier worden korte rijen gebouwd (4 à 7 woningen) zodat ze zich goed voegen met de overige woningtypen en er een buurtje ontstaat met voldoende licht, lucht en ruimte. Het plan zal grotendeels ruimte bieden aan projectmatige woningbouw in de vrije sector, met uitzondering van 20 rijwoningen in de sociale sector.

Er is een stedenbouwkundig plan gemaakt waarbij de omgevingskwaliteit van het parkbos en het water optimaal wordt benut. Er is gekozen om de strakke lijnen uit het Olmenpark door te zetten in het plan, waarbij één lijn uit het parkbos wordt opgepakt en doorloopt tot aan het water. Een tweede lijn loopt van de paddenpoel in het Olmenpark naar de Koriander, een belangrijke ontsluitingsroute voor het gebied. Door deze lijnen wordt het plan opgedeeld in vier 'kwartieren'. Op het kruispunt van deze lijnen wordt een plantsoen gerealiseerd, het hart van de buurt. Op deze manier ontstaat ook een groenkwaliteit midden in dit buurtje.

Beeldregieplan

Om de ruimtelijke kwaliteit van het Olmenkwartier te borgen wordt het beeldregieplan ook herzien. Na vaststelling door de gemeenteraad geldt deze 1e partiele herziening als onderdeel van de welstandsnota.

Ter inzage

Het nieuwe bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen vanaf 4 april ter inzage bij de informatiebalie in de hal van het stadhuis, gedurende 6 weken (tm 16 mei 2019). Ook kunt u de plannen digitaal bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de termijn van terinzageligging kunt u schriftelijk een zienswijze over het ontwerp naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 91, 8200 AB Lelystad. Mondeling kan ook,  hiervoor kunt u een afspraak maken met het team Wabo en bestemmingsplannen, telefoonnummer 140320.

Cookie Policy

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Accepteer Strikt noodzakelijke cookies
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Accepteer Functionaliteitscookies
Cookies van derden
Deze cookies worden gebruikt voor functionaliteiten van derden.
Accepteer Cookies van derden
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Accepteer Prestatiecookies
Meer weten...