Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

Het college heeft Gerrit Robbers benoemd tot kwartiermaker voor de Nautische Tafel Lelystad. De Nautische Tafel heeft als doel om de positie van Lelystad als Watersportstad te versterken door de partijen die actief zijn in de watersport en het (kust)toerisme te verbinden.

Geplaatst: 24-12-2018

Slechts vijf maanden nadat de eerste paal de grond in werd geslagen, is het nieuwe pand van BModesto klaar. Wethouder Janneke Sparreboom had de eer het te openen. De 70 medewerkers van de farmaceutische groothandel nemen de komende weken hun intrek in het gebouw. Het 3000m2 grote pand aan de Minervaweg is niet te missen. Kom je vanaf de A6 over de Larserdreef Lelystad binnenrijden, dan zie je het direct aan de linkerkant liggen.

Geplaatst: 21-12-2018

HVC leegt geen minicontainers op Eerste en Tweede Kerstdag (dinsdag 25 en woensdag 26 december) en Nieuwjaarsdag (dinsdag 1 januari). Het kan zijn dat rond de feestdagen de minicontainers op een andere dag en/of tijdstip dan gebruikelijk worden geleegd, ook als de vaste ophaaldag niet op een feestdag valt. Inwoners kunnen het beste de online afvalkalender of de afval-app van HVC raadplegen om te zien wanneer de minicontainers worden geleegd. De gratis afval-app van HVC is te vinden in de App Store (iOS) en in Google Play (Android).

Geplaatst: 20-12-2018

Vorige week kwamen 77 professionals af op het congres over eenzaamheid dat Welzijn Lelystad samen met gemeente Lelystad en het Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling (CMO Flevoland) had georganiseerd. Het congres gaf kennis over wat eenzaamheid is, hoe je dit kunt signaleren, wat eenzaamheid met je doet en wat er verandert in je lichaam en hersenen.

Geplaatst: 20-12-2018

Centrada is gestart met de bouw van 29 appartementen in de wijk de Kempenaar. De woningen komen op de plaats waar vroeger het kerkgebouw ‘De Kandelaar’ heeft gestaan. Woensdagmiddag 19 december 2018 onthulden wethouder Janneke Sparreboom van Wonen samen met Martine Visser, directeur van Centrada, en Jordan Lingsma, directeur van aannemer Plegt-Vos, het bouwbord.

Geplaatst: 20-12-2018

Gemeente Lelystad en het Fonds Cultuurparticipatie hebben middelen beschikbaar gesteld om gedurende de komende twee jaar het nieuwe project ‘Lelystad verbindt – kunst en cultuur op leeftijd’ een kans te bieden om mét ouderen bestaande kunstzinnige initiatieven te versterken en nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Volgens Welzijn Lelystad, Woonzorg Flevoland en Kubus staat deze samenwerking garant voor het welslagen van dit initiatief.

Geplaatst: 20-12-2018

Op maandag 24 december is er van 09.00 tot 15.00 uur een extra markt op het Agorahof in het Stadshart. Deze extra markt is kleiner van opzet dan gebruikelijk, maar de kooplieden en de marktmeester heten u van harte welkom voor de laatste inkopen voor de feestdagen.

Geplaatst: 20-12-2018

Lelystad ligt op koers met de uitvoering van de duurzaamheidsprojecten die de raad heeft vastgesteld begin 2017. Dit staat in de Tussenrapportage Uitvoeringsplan Duurzaamheid 2017-2020 die het college ter informatie voorlegt aan de raad. Van de circa 70 projecten ligt het overgrote deel halverwege het uitvoeringsprogramma op koers.

Geplaatst: 19-12-2018

Leerlingen die ervoor kiezen om te gaan werken in plaats van hun opleiding af te maken zijn kwetsbaar zodra de economische groei en daarmee de vraag naar arbeid afneemt. Zij betreden ongekwalificeerd de arbeidsmarkt en maken bij ontslag in de toekomst minder kans op een baan dan gekwalificeerde jongeren. Deze zogenaamde “groenpluk”, waarbij bedrijven de leerlingen verleiden om te gaan werken in plaats van hun opleiding af te maken, is een landelijke tendens sinds de economie weer aantrekt en een reden waardoor het aantal voortijdig schoolverlaters stijgt.

Geplaatst: 19-12-2018

Het college van Lelystad heeft de werkagenda voor 2019 van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) vastgesteld. De werkagenda is opgesteld in nauwe samenwerking met het onderwijsveld en organisaties die raakvlakken hebben met het onderwijs. Wethouder Van Wageningen is blij met de gezamenlijke doelen die gesteld zijn en de betrokken wijze waarop de werkagenda tot stand is gekomen. Het onderwijsveld, de voorschool en de verschillende organisaties gaan in 2019 aan de slag met de werkagenda. De werkagenda wordt jaarlijks waar nodig aangepast. De werkagenda wordt nog voorgelegd aan de Raad van Lelystad en de raad neemt vervolgens een besluit over de financiële verdeling op de drie hoofdlijnen.

Geplaatst: 19-12-2018

Gemeente Lelystad en v.v. Unicum spelen dinsdag 1 januari 2019 de 30e editie van de Nieuwjaarswedstrijd. Na 2-1 winst voor de gemeente in 2017 heroverde Unicum op 1 januari in 2018 de wisselbeker met een voor de gemeente dramatische uitslag van 7-2. Of dat de oorzaak is voor de wisseling in de technische staf is niet bekendgemaakt, maar zeker is dat de coaching van het gemeenteteam in handen is gelegd van wethouder sportzaken Elly van Wageningen. ‘Het is duidelijk dat er iets moest gebeuren,” aldus de nieuwe coach. ‘De verjonging in de gemeenteraad na de laatste gemeenteraadsverkiezing vertaalt zich nu ook op het voetbalveld. Dat is mooi om te zien. Ik vertrouw erop dat het leidt tot het gewenste resultaat.’

Geplaatst: 19-12-2018

Honderden als kerstman verklede Lelystedelingen deden zaterdag 15 december mee aan de Santa Run van Rotary Club Lelystad. Locoburgemeester Janneke Sparreboom gaf het startschot in Bataviahaven. Naast het rondje van drie kilometer was er dit jaar voor eerst een wedstrijd over een afstand van 5,7 kilometer.

Geplaatst: 19-12-2018