Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

Tot Windesheimstudent Valiant in Weesp ten tonele verscheen, hulde de fabriekshal zich in nevelen: in oliewalmen welteverstaan. De komst én oplossing van de Engineeringstudent deed de mist definitief optrekken en hiervoor kreeg hij vrijdag een Flevopenning.

Geplaatst: 15-4-2019

Wethouder Janneke Sparreboom, directeur van OMALA Rob Verhoeff en directeur Andries Heierman van groenaannemer Van de Bijl & Heierman hebben vrijdag 12 april gezamenlijk een boom geplant aan de Ochoaweg in Lelystad Airport Businesspark. In totaal worden in twee weken tijd bijna 400 bomen in het gebied geplaatst. Hiermee wordt verder vorm gegeven aan de aantrekkelijke hoogwaardige en groene uitstraling van het gebied.

Geplaatst: 15-4-2019

Op maandag 22 april, tweede paasdag, zamelt HVC geen huishoudelijk afval in. HVC leegt de bakken op een andere dag. In de HVC afval-app en op de online afvalkalender kunnen inwoners zien wanneer welke bak wordt geleegd.

Geplaatst: 15-4-2019

Op vrijdagmiddag 12 april jongstleden bezocht een delegatie van de Lelystadse gemeenteraad twee grote afvalverwerkings-locaties in Alkmaar.

Geplaatst: 15-4-2019

Alweer twee jaar is het nieuwe gebouw van Kind Centrum Warande de spil in de wijk waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Burgemeester Adema heeft woensdag 10 april een bezoek gebracht aan het Kindcentrum en een inspirerende rondleiding gehad. Ze heeft een kijkje in de keuken kunnen nemen en bijvoorbeeld gezien hoe de soepele overgang van de 3+ kinderen naar onderwijs vorm krijgt. De presentatie van een aantal kinderen uit de bovenbouw in het kader van Lelystad Next Level leverde verrassende ideeën op over een hotel aan de kust, een aquarium en een schiereiland tussen Lelystad en de Marker Wadden.

Geplaatst: 15-4-2019

Flevoland is de eerste provincie die in de hele provincie slimme fietsverkeerslichten heeft staan. Als fietsers in Flevoland de app Schwung geïnstalleerd hebben, hoeven ze minder vaak te wachten voor een rood licht en zijn ze sneller op hun bestemming. Dit betekent meer comfort en betere doorstroming voor fietsers.

Geplaatst: 12-4-2019

Het college van Lelystad geeft de verkoop van bouwkavels in de buurt Schoener-west in handen van een externe marktpartij. Schoener-west is een van enkele nog ‘onafgemaakte plekken’ in Lelystad die het college graag op korte termijn bebouwd wil zien. Het is het restant van tijdens de woningmarktcrisis stagnerende woningbouw. Met een nieuw en aantrekkelijk woningbouwplan voor de nog resterende kavels denkt de gemeente de buurt snel af te kunnen maken.

Geplaatst: 11-4-2019

Vroeg contact met museale collecties is cruciaal voor blijvende binding en waardering in het latere leven. Leerlingen van Praktijkschool De Steiger hebben daarom voor de Nationale Museumweek, 8 t/m 14 april 2019, een eigen tentoonstelling samengesteld met voorwerpen uit PIT Veiligheidsmuseum (Almere).

Geplaatst: 11-4-2019

Een groep leerlingen van de basisscholen Vuurtoren, Ichthus, Vogelveste en Laetare heeft op 10 april 2019 een Politiekids-diploma in ontvangst mogen nemen. Burgemeester Ina Adema reikte samen met de politie de diploma’s uit.

Geplaatst: 11-4-2019

Op 9 april was het college van burgemeester en wethouders te gast bij sociaal restaurant Resto VanHarte in wijkcentrum Zuiderzee. In een goede sfeer spraken bewoners en collegeleden met elkaar over verschillende onderwerpen. Waar lopen de burgers tegenaan als je het hebt over wonen, werken, recreëren, veiligheid in de wijk en in het verkeer, gezondheid, financiën, etc.? Dit soort vragen kwam ruimschoots aan bod en per tafel werd met de betreffende wethouder of burgemeester van gedachten gewisseld. Een mooie ontmoeting tijdens een lekker en gezond diner en in een gezellige sfeer. Daar draait het om bij Resto VanHarte!

Geplaatst: 11-4-2019

Het college van Lelystad heeft dinsdag 9 april 2019 de kadernota 2020 - 2023 aan de raad aangeboden. In de kadernota stelt het college kaders voor die te maken hebben met de inhoudelijke uitgangspunten van het raadsprogramma en de inzet van financiële middelen. De kadernota vormt de basis voor de programmabegroting 2020-2023, die in het najaar wordt opgesteld.

Geplaatst: 10-4-2019

Op 4 december 2018 heeft de raad een motie aangenomen met als titel ‘Gelijktrekken parkeertarieven in het Stadshart’. In deze motie werd het college gevraagd om samen met de ondernemersvereniging Hart van Lelystad naar alternatieven te kijken voor het parkeertarief van € 1,60.

Geplaatst: 10-4-2019