Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

Aanleiding voor het vaststellen van het wees(brom)fietsenbeleid en de handhaving hiervan is de omvorming van het Stationsplein naar het verblijfsplein wat het van oorsprong was. De fietsenstalling op het Stationsplein is ooit als tijdelijke oplossing gerealiseerd tijdens de aanleg van de Hanzelijn, maar is nooit verwijderd vanwege de snelle toename van het aantal fietsen. Nu rondom het plein ontwikkelingen zijn, ontstaat de noodzaak om het plein weer terug te brengen in zijn oorspronkelijke vorm. Er is echter op dit moment geen mogelijkheid om wees(brom)fietsen te verwijderen. Vaststelling van deze regels maakt het mogelijk om op korte termijn te starten met het verplaatsen van wees(brom)fietsen en hierop te handhaven. Het zogenaamde weesfietsenbeleid geldt in heel Lelystad.

Geplaatst: 18-7-2018

De gemeente Lelystad is door gemeente Amsterdam benaderd vanuit het Startup programma. Dit programma wordt aangeboden aan al de gemeenten van de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Het programma biedt (inter-)nationale Startups de kans innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor stedelijke en/of maatschappelijke uitdagingen. In de aankomende tijd worden de vraagstukken rondom “aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt” en “levendigheid (in het Stadshart)” opgepakt.

Geplaatst: 18-7-2018

Provinciale Staten van Flevoland hebben besloten geld te reserveren voor de medefinanciering van een glasvezelnetwerk in oostelijk en zuidelijk Flevoland. De verantwoordelijke wethouders van de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde hebben samen met gedeputeerde Rijsberman de intentie uitgesproken om zich maximaal in te spannen voor de realisatie van dit project. Met de gezamenlijke inzet van provincie en gemeenten komt de aansluiting op een snelle internetverbinding in het gebied een stap dichterbij.

Geplaatst: 18-7-2018

Op donderdag 12 juli is in Lelystad een zogenaamd wormenhotel in gebruik genomen. Het wormenhotel is een groot compostvat voor een hele buurt, waarin buurtbewoners hun gft kwijt kunnen. Dit wordt tot compost verwerkt met behulp van wormen. De compost kunnen buurtbewoners voor hun binnen- en buitenplanten weer zelf gebruiken. Wethouder Elly van Wageningen overhandigde het wormenhotel officieel aan de bewoners van de Leyakkers aan het Ravelijn.

Geplaatst: 18-7-2018

De afgelopen maanden is in het bestaande deel van Warande volop gewerkt aan de bouw van woningen en zijn veel woningen opgeleverd. Tijd om de definitieve terreininrichting van Warande verder op te pakken. Gemeente Lelystad heeft aannemingsbedrijf De Wilde opdracht gegeven voor het definitief inrichten van de Boterbloemhof, Egelkopstraat, Penningkruidstraat en Zilverschoonlaan.

Geplaatst: 18-7-2018

Met de zomermaanden voor de deur is het weer oppassen geblazen. Doorgaans is dan een stijging van het aantal woninginbraken te zien. Inbrekers slaan juist in de zomer toe, omdat dan vaker deuren of ramen open staan of omdat ze zien dat bewoners van huis zijn. Het is vaak eenvoudig deze woningen er uit te pikken: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn of een lampje dat nooit brandt. Gemeente Lelystad wil het aantal woninginbraken in de stad in de zomer terugdringen door bewoners te wijzen op het belang van veilig wonen en het bevorderen van oplettend gedrag.

Geplaatst: 18-7-2018

Locoburgemeester Janneke Sparreboom heeft op maandag 16 juli 2018 het eerste Lelystadse Oergezellig bordspel in ontvangst genomen. Het Oergezellig bordspel is een initiatief van de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld, bekend van het lieveheersbeestje. De stichting stimuleert en ondersteunt initiatieven voor verbetering van de woon-, werk- en leefomgeving en streeft naar een samenleving waarin iedereen zich bewust is van de oorzaken en gevolgen van pesten en geweld.

Geplaatst: 17-7-2018

Met de realisatie van het Theaterkwartier wordt een belangrijke stap gezet in de verdere verlevendiging van het Stadshart. Door het toevoegen van de uitgaans- en woonfunctie krijgt het Stadshart een belangrijke impuls. Naast de ruimtelijke en financiële randvoorwaarden speelt beeldkwaliteit een belangrijke rol bij deze ontwikkeling.

Geplaatst: 16-7-2018

Wethouder John van den Heuvel heeft op woensdag 9 juli 2018 de natuurspeeltuin geopend in de Zuiderzeewijk. De natuurspeeltuin is het mooie resultaat van de inzet van de Kinderwijkraad. Zeventien kinderen van de bovenbouw van de basisscholen Ichthus, De Vuurtoren en Laetare zijn hier het afgelopen jaar druk mee aan de slag geweest. Wethouder John van den Heuvel: "Het resultaat mag er zijn. Ik ben er trots op dat deze kinderen mee hebben gedaan om hun wijk leuker te maken. Zij weten immers het beste wat er speelt."

Geplaatst: 16-7-2018

Stichting Ondernemersfonds Lelystad Centrum (SOLC) en de gemeente Lelystad hebben een uitvoeringsovereenkomst getekend, die het mogelijk maakt om gezamenlijk en gecoördineerd evenementen en (marketing)activiteiten voor het Stadshart te organiseren. De ondernemers slaan op deze manier de handen ineen om te werken aan een krachtig en vitaal Stadshart.

Geplaatst: 13-7-2018

Vanaf maandag 16 juli 2018 t/m december 2018 wordt onderhoud uitgevoerd aan het gebied rondom De Meent. In juli 2018 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats, waarna in augustus wordt gestart met de uitvoering. Om het werk goed uit te kunnen voeren, wordt er vanaf 20 augustus 2018 een tijdelijke parkeerzone ingesteld in dit gebied. In deze blauwe zone mag er maximaal 2.5 uur aaneengesloten geparkeerd worden, met gebruik van een parkeerschijf. De parkeerzone geldt van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. Bezoekers die langer willen parkeren, dienen gebruik te maken van andere parkeermogelijkheden in het Stadshart.

Geplaatst: 11-7-2018

Enkele enthousiaste bewoners uit de Zuiderzeewijk ruimen regelmatig zwerfafval op in hun wijk. Dit doen zij al geruime tijd, samen met Centrada, Welzijn Lelystad, de Kluswinkel en gemeente. Omdat dit een prachtig voorbeeld is van Mensen Maken de Buurt, is hier een filmpje van gemaakt. Het filmpje volgt op de succesvolle reeks over het werk van de ideeënmakelaar en de bewonersconsulent in Lelystad. Met een druk op de knop heeft wethouder Nelly den Os het eerste filmpje gelanceerd over de rol van de zwerfafvalcoördinator in Mensen Maken de Buurt.

Geplaatst: 10-7-2018