Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Nieuws 2019

Nieuwsoverzicht

De eerste editie van de Lelystadse Woondag trok vele belangstellenden naar de nieuwbouwbeurs in de wijk Warande, langs de woningen die meededen aan de NVM Open Huizen route en naar de verschillende makelaarskantoren die geopend waren om geïnteresseerden en potentiele kopers van nieuw- danwel bestaande bouw te woord te staan en te informeren over de verschillende mogelijkheden. Naast Lelystedelingen die op zoek zijn naar een andere of nieuwe woning, trok de Woondag ook mensen van buiten de stad.

Geplaatst: 7-10-2019

Het college van Lelystad heeft dinsdag 1 oktober de programmabegroting 2020 – 2023 aan de raad aangeboden. In de programmabegroting wordt inzichtelijk gemaakt welke taken de gemeente uitvoert en welke bedragen daarmee zijn gemoeid. Daarnaast worden er diverse voorstellen aan de raad voorgelegd, onder meer een pakket met bezuinigingsmogelijkheden.

Geplaatst: 3-10-2019

Met deze begrotingsmonitor in september geeft het college inzicht in het verloop van de gemeentebegroting 2019. Er wordt een inschatting van het verwachte rekeningresultaat voor 2019 gegeven en het effect op de reserve Sociaal Domein. In de begrotingsmonitor van mei 2019 was reeds de verwachting dat de algemene uitkering van het Rijk, die de gemeentes ontvangen uit het gemeente fonds, zou leiden tot een nadeel in 2019 en in het meerjarig perspectief. Deze verwachting is bevestigd in de septembercirculaire 2019. De lagere Rijksbijdrage is ruim €4,5 miljoen ten opzichte van de begroting. Daarnaast zijn er een aantal fikse plussen en minnen die het rekeningresultaat 2019 beïnvloeden. Het verwachte rekeningresultaat 2019 komt daardoor uit op € 5,5 miljoen negatief.

Geplaatst: 3-10-2019

Het Energieloket Flevoland is van start gegaan met de bewustwordingscampagne ‘Ontdek je lek’. Huurders én andere geïnteresseerde Lelystedelingen worden 2 weken uitgedaagd de meest voorkomende energieslurpers in het huishouden op te sporen. Wethouder Elly van Wageningen kreeg de eerste energiemonitor te leen. De energiemonitor wordt aangesloten op de slimme meter en meet real time het energiegebruik.

Geplaatst: 3-10-2019

September stond in het teken van de Omgevingsvisie voor Lelystad. Bij LelySTART, in het stadhuis en in verschillende wijken gingen inwoners in gesprek met ambtenaren over de toekomst van onze stad. De meningen en ideeën helpen de gemeente bij het opstellen van de Omgevingsvisie, een document waarin de ambities en beleidsdoelen voor de leefomgeving worden vastgelegd.

Geplaatst: 3-10-2019

Van 7 tot en met 13 oktober vindt de landelijke week van de veiligheid plaats. Ter gelegenheid daarvan brengt de gemeente Lelystad een speciale krant uit over veiligheid. De krant staat boordevol informatie en tips en wordt vanaf 5 oktober huis aan huis in Lelystad verspreid.

Geplaatst: 3-10-2019

Eind september werd in de FlevoMeer Bibliotheek in Lelystad de dementheek officieel geopend door wethouder Nelly den Os. In de FlevoMeer Bibliotheek kunnen mensen met dementie, hun naasten en professionals twee keer per week terecht bij de dementheek voor informatie en advies rondom dementie en voor hulpmiddelen voor ondersteuning van mensen met dementie.

Geplaatst: 3-10-2019

De gemeenteraad heeft gevraagd om scenario’s voor de toekomst van de GR IJsselmeergroep uit te werken om dreigende financiële tekorten bij uitvoering van de sociale werkvoorziening te beheersen. Hieruit is de Social Firm als meest wenselijke samenwerkingsvorm naar voren gekomen. Dat betekent dat Concern voor Werk NV wordt veranderd naar een Social Firm, een nieuwe organisatie. En dat sluit helemaal aan bij het streven van de gemeente naar een inclusieve arbeidsmarkt. Dat betekent dat er voor iedereen, met of zonder beperking, een plaats moet zijn op de arbeidsmarkt. De Social Firm wordt een samenwerkingsverband van de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder en Urk om te gaan werken aan een regionale inclusieve arbeidsmarkt. Het is een regionale onderneming midden in het Flevolandse bedrijfsleven, waar samengewerkt wordt met regionale bedrijven om een bijdrage te leveren aan de inclusieve arbeidsmarkt. Begin 2020 is de Social Firm operationeel.

Geplaatst: 2-10-2019

Samen met gedeputeerde Jop Fackeldey en de wethouders van de gemeente Almere, Dronten en Zeewolde heeft wethouder John van den Heuvel symbolisch het officiële startsein gegeven voor de aanleg van glasvezel. Na enkele jaren van voorbereiding kunnen inwoners in het buitengebied van oostelijk en zuidelijk Flevoland toegang krijgen tot snel internet.

Geplaatst: 2-10-2019

Het college heeft besloten de huidige handhavingsinzet uit te breiden vanwege de ervaren overlast vanwege (sterk) verwaarloosde pleziervaartuigen. Deze verwaarloosde pleziervaartuigen zorgen voor een verloederde uitstraling. Uit een inventarisatie blijkt dat er een aantal slecht onderhouden pleziervaartuigen aanwezig is in het Gelderse Diep en de Larservaart. Het gaat hierbij vooralsnog om 24 pleziervaartuigen die slecht zijn onderhouden en 18 pleziervaartuigen die in zeer slechte staat verkeren.

Geplaatst: 2-10-2019

Het college van Lelystad heeft besloten voor het gehele gebied tussen Larserweg en Anthony Fokkerweg voortaan één naam te hanteren: Lelystad Airport Businesspark. De naam van bedrijventerrein Larserpoort vervalt hiermee. Larserpoort maakt nu al deel uit van het door de ontwikkelingsmaatschappij NV OMALA beheerde en geëxploiteerde bedrijventerrein tussen A6 en luchthaven.

Geplaatst: 2-10-2019

Maandag 30 september 2019 brachten leerlingen van ZMLK De Zevenster - in het kader van de Kinderpostzegel Bedrijvenactie - een bezoek aan het stadhuis van Lelystad. Gemeente Lelystad gaf hiermee gehoor aan de oproep van de Stichting Kinderpostzegels om leerlingen in een veilige omgeving mee te laten doen aan de Kinderpostzegelactie, want helaas is het niet voor alle scholen mogelijk om mee te doen aan de reguliere Kinderpostzegelactie.

Geplaatst: 1-10-2019